ADSL paketi

m:tel ADSL usluga omogućava brzu i kvalitetnu internet vezu, 24 časa dnevno, bez ograničenja protoka saobraćaja.

Koristite m:tel ADSL usluge sa još većim brzinama. U zavisnosti od toga čim se bavite, te koliko i zašto koristite internet, mi vam u našoj ponudi m:tel ADSL paketa nudimo: Hobby, Optima, Expert  i Max pakete. Za korisnike kojima se ADSL Flat usluga realizuje po bakarnoj parici na kojoj nije realizovan telefonski priključak kreirani su i posebni Solo tarifni modeli.

Cijena mjesečne pretplate zavisi od izabrane pristupne brzine (download/upload), uz neograničen protok internet saobraćaja.

 Paket
Brzina (kb/s)
IAD/WiFi modem
Cijena
Cijena uređaja je sa PDV-om. Cijena pretplate sadrži PDV-a.
Navedene internet brzine su maksimalno moguće, a garantovane minimalne su 50% od deklarisanih. U slučaju da korisnik (fizičko lice) želi m:tel ADSL na telefonskoj parici bez fiksnog priključka, tarifni modeli Hobby, Optima, Expert dobijaju sufix SOLO.
*Max samo u zoni dostupnosti.
 
12 mjeseci
24 mjeseci
 
Hobby
2048/256
25 KM
1 KM
22.23 KM
Optima
5120/448
25 KM
1 KM
29.25 KM
Expert
10240/640
25 KM
1 KM
40.95 KM
Max*
30000/3000
25 KM
1 KM
58.50 KM

Sigurnu i brzu ADSL konekciju možete obezbijediti izborom paketa sa IAD/ WiFi  modemom koji omogućava bežičnu konekciju i pristup internetu za više uređaja istovremeno.

Postojeći korisnici, čiji pretplatnički odnos traje duže od tri mjeseca, takođe imaju mogućnost korišćenja IAD/WiFi modema, uz zaključivanje Aneksa ugovora na period od 12 ili 24 mjeseca.

 
Tarifni model
U cijene je uračunat PDV.
  Hobby Optima Expert Max
1god
2god
1god
2god
1god
2god
1god
2god
IAD/WiFi modem
25 KM
1 KM
25 KM
1 KM
25 KM
1 KM
25 KM
1 KM

ADSL Flat paketi Solo kreirani za nove i postojeće rezidencijalne korisnike kojima se ADSL Flat usluga realizuje po bakarnoj parici na kojoj nije realizovan telefonski priključak.

 Paketi
Brzina (kb/s)
Cijena
*U cijenu je uračunat PDV.
Hobby Solo
2048/256
26.91 KM*
Optima Solo
5120/448
33.93 KM*
Expert Solo
10240/640
45.63 KM*

ADSL Flat paketi HOBBY EMX za nove i postojeće rezidencijalne korisnike kojima se ADSLFlat usluga realizuje sa EMX-NT1 modemom.

 
Tarifni model
*U cijene je uračunat PDV.
Paket
Brzina (kb/s)
Protok
Cijena
Hobby EMX
384/64
Flat
19.89 KM*
Optima EMX
1024/128
Flat
22.23 KM*

*Postojeći rezidencijalni korisnici kojima je ADSLFlat usluga realizovana, ili se realizuje po bakarnoj parici po kojoj je realizovan telefonski priključak POTS ili ISDN BA, a koji žele promjenu tehničkog rješenja i realizaciju usluge po bakarnoj parici, bez postojanja telefonskog priključka (POTS ili ISDN BA), biće migrirani na tarifne modele „Solo“.

Tehničku podršku za m:tel ADSLFlat servis možete dobiti na besplatnom info broju 0800 50 005 ili putem e-maila podrska@mtel.ba

Zahtjev za zasnivanje ADSL pretplatničkog odnosa

Datum objave: 21-03-2012