BlackBerry paketi

Internet paket

Profilisan posebno za manja poslovna okruženja, samostalne i aktivne poslovne ljude, Internet paket (BlackBerry Internet Servis - BIS) pruža mogućnost pristupa svim BlackBerry® funkcionalnostima, pri čemu Vam nije potrebna IT podrška..

Predstavlja Vaše rješenje za potpunu mobilnu komunikaciju koja uključuje BlackBerry® Internet Servis, BlackBerry® smartphone uređaje, pomoćne i napredne aplikacije treće generacije.

Dostupan i prilagodljiv, jednostavan i djeluje po principu: postani korisnik, aktiviraj i koristi.
BIS je kompatibilan sa svim vodećim e-mail platformama.
„Push“ tehnologija omogućava isporuku e-mail poruka na BlackBerry® uređaj direktno, bez potrebe da lično preuzimate e-mail poruke prije nego ih pročitate.

Sve prednosti Blackberry Internet paketa:

  • email - push tehnologija, slanje i primanje emailova u skor realnom vremenu, kao i visok nivo bezbjednosti (enkripcija podataka)
  • jedinstvenu Blackberry® email adresu (user@mtel.blackberry.com)
  • integraciju do 10 dodatnih email adresa koji koriste POP3 i IMAP4 protokole
  • prostup korporativnom mailu - OWA (Outlook Web Access)
  • Instant poruke (Yahoo!, Messenger i Google Talk)
  • Web pretragu

Korporativni paket

Korporativni paket (BlackBerry Enterprise Solution - BES) je savremeno rješenje za složenije poslovne korporacije.

Garantuje bezbjednost razmjene informacija, sinhronizaciju sa poslovnim aplikacijama, jednostavan pristup web-u, automatski prijem e-mail poruka sa dodatnim sadržajima i druge mogućnosti značajne za efikasnu poslovnu korespodenciju.

BES predstavlja jedinstven i sveobuhvatan paket koji nudi BlackBerry smartphone uređaj, radne alatke, sigurnu administraciju, tehničku podršku, razvijanje poslovnih aplikacija i BlackBerry Enterprise Server - sve u jednom.

BlackBerry Enterprise Service 12

Svim ljubiteljima BlackBerry usluga od sada su dostupne i četiri nove usluge koje će sigurno upotpuniti  i obogatiti vašu svakodnevnu komunikaciju.

Usluga BlackBerry Enterprise Service 12 Old je  dostupna korisnicima mobilnih uređaja sa instaliranim BlackBerry OS7 i BlackBerry operativnim sistemima starijim od OS7. Ova usluga, ukoliko posjedujete platformu BES 12, omogućiće vam da uz pomoć BES 12 konzole upravljate mobilnim uređajima.

Usluga BlackBerry Enterprise Service 12 Silver dostupna je svim korisnicima mobilnih uređaja sa instaliranim BlackBerry OS10, Android, Windows phone 8 i IOS operativnim sistemima.  Usluga omogućava BlackBerry balance kontejnerizaciju (dva radna okruženja: poslovno i privatno) za uređaje sa instaliranim BlackBerry OS10. Pored toga tu su i sljedeće funkcionalnosti u zavisnosti od operativnog sistema vašeg mobilnog uređaja: Mobile App Mhmt, Mobile Device Mgmt, Mobile Emaul Mgmt, Mobile Compliance Mgmt (iOS, Android i Windows Phone), te Secure Connection, Secure Browser, Secure Document Editing, Secure Productivity Apps, Secure Container sa BlackBerry Balance, Mobile App Mgmt, Mobile Device Mgmt, Mobile Email Mgmt, Mobile Compliance Mgmt  (BlackBerry 10). Uslov  za korišćenje ove usluge je posjedovanje BES 12 platforme.

Usluga BlackBerry Enterprise Service 12 Gold dostupna je korisnicima mobilnih uređaja sa instaliranim BlackBerry OS 10. Usluga omogućava sljedeće funkcionalnosti: Advancedn Controls&Logging, Company Owned, Personal Enabled i Company Owned Business Only Capabilities, Secure Connection, Secure Browser, Secure Document Editing, Secure Prodactivity Apps, Secure Container, Mobile App mgmt. Mobile Device Mgmt i Mobile Email Mgmt. Uslov  za korišćenje ove usluge je posjedovanje BES 12 platforme.

Usluga BlackBerry Enterprise Service 12 – Gold plus dostupna je svim korisnicima mobilnih uređaja sa instaliranim BlackBerry OS10, Android, Windows phone 8 i iOS operativnim sistemima.  Uslov  za korišćenje ove usluge je posjedovanje BES 12 platforme, a ona donosi sljedeće funkcionalnosti: Secure connection, Secure Container sa opcijom Privacy, Secure Browser, Secure Productivity Apps, Mobile App Mgmt. With Wrapping, Mobile Device Mgmt, Mobile Email Mgmt, Mobile Compliance Mgmt (iOS i Android), te Advance Controls&Logging, Company Owned, Pesonal Enabled; Company Owned, Bussines Only Capabilities, Secure Connection, Secure Browser, Secure Document Edditing, Secure Prodactivity Apps, Secure Container with BlackBerry Balance, Mobile App Mgmt, Mobile Device Mgmt, Mobile Email Mgmt (Blackbarry 10).

Cjenovnik BlackBerry usluga

BlackBerry uslugu nije moguće aktivirati bez kupovine BlackBerry paketa, a samo aktiviranje usluge je besplatno.

Usluga  Internet paket Korporativni paket
U cijene je uračunat PDV.
Aktiviranje usluge 0 KM 0 KM
Mjesečna pretplata 17.55 KM 23.40 KM

Blackberry Enterprise Service 12

Usluga Old Silver Gold Gold plus
Aktiviranje usluge (12 mjeseci) 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM
Mjesečna pretplata 17.55 KM 17.55 KM 23.40 KM 23.40 KM
U cijene je uračunat PDV.

Korištenje usluge prenosa podataka za korisnike BlackBerry usluge

Paket APN Podaci u m:tel mreži uz maksimalnu brzinu Maksimalna brzina podataka u paketu Cijena nakon potrošene količine podataka uz maksimalnu brzinu Maksimalna brzina podataka van m:tel mreže
Internet mtelgprs5  2GB  do 21 Mb/s 0,00 KM 128 kb/s
Korporativni blackberry.net 2GB do 21 Mb/s 0,00 KM 128 kb/s
Enterprise Service 12- Old primarybb 2GB do 21 Mb/s 0,00 KM 128 kb/s
Enterprise Service 12- Silver primarybb 2GB do 21 Mb/s 0,00 KM 128 kb/s
Enterprise Service 12 - Gold primarybb 2GB do 21 Mb/s 0,00 KM 128 kb/s
Enterprise Service 12- Gold plus primarybb 2GB do 21 Mb/s 0,00 KM 128 kb/s
Obračunska jedinica je 10kB.

Neograničen internet pristup i količina podataka dostupna u maksimalnoj brzini prenosa, može se koristiti samo u m:tel mreži dok se roming saobraćaj naplaćuje po standardnom postpaid roming cjenovniku za prenos podataka.

Maksimalna brzina prenosa podataka u paketu su maksimalno ostvarive brzine u m:tel mreži, koje zavise od tehnologije pristupa dostupne na korisnikovoj lokaciji.

Korisnici BlackBerry® usluge koji imaju potrebu za maksimalnom brzinom prenosa podataka i nakon utrošene količine prenosa podataka po maksimalnoj brzini uključene u tarifnom modelu, mogu aktivirati tarifni dodatak slanjem besplatnog SMS-a sa ključnom riječi NET250 na kratki broj 0651111.

  Podaci u m:tel mreži Brzina prenosa podataka Cijena
 Tarifni dodatak 250 MB Maksimalna brzina prenosa podataka u tarifnom modelu 5 KM

Korisnik može više puta u toku jednog obračunskog perioda aktivirati tarifni dodatak. Po isteku obračunskog perioda neiskorišteni iznos tarifnog dodatka se briše.

Za više informacija kontaktirajte nas putem e-maila:  poslovni.korisnici@mtel.ba

Datum objave: 21-03-2012