Dial-up Flat usluga

DialupFlat usluga po cijeni od samo 5 KM, korisnicima nudi mogućnost neograničene potrošnje Internet vremena, u periodu od 30 dana.

DialupFlat usluga (pristup internetu putem modema i telefonske linije) pogodna je za korisnike koji nemaju velike zahtjeve kada su u pitanju brzina i vrijeme odziva, tako da im ostvarivanje modemske veze prema internetu predstavlja zadovoljavajuće rješenje.

Registraciju korisničkog naloga i zasnivanje pretplatničkog odnosa korisnik može realizovati kao postpaid ili prepaid korisnik na svim m:tel prodajnim mjestima, s tom razlikom što je postpaid korisnik prilikom registracije korisničkog naloga obavezan potpisati korisnički ugovor, a naknadu za korišćenje usluge vrši putem redovnog telefonskog računa, dok prepaid korisnik prilikom registracije naloga unaprijed plaća naknadu za korišćenje usluge bez potpisivanja korisničkog ugovora.
Naknadu za korišćenje DialupFlat usluge u iznosu od 5 KM (bez troškova telefonske konekcije) postpaid korisnici plaćaju putem redovnog telefonskog računa, za prethodni obračunski mjesec, a prepaid korisnici naknadu u iznosu od 5 KM mogu uplatiti;

  • putem usluge SMS plaćanje
  • na prodajnom mjestu m:tel-a
  • na žiro račun - 562-099-00018354-43 kod NLB Razvojne Banke a.d. Banja Luka

Uz DialupFlat nalog korisnik dobija:

  • jednu e-mail adresu
  • 20 MB prostora za e-mail poruke
  • 5 MB za postavljanje lične web prezentacije
  • dinamičko dodjeljivanje IP adrese
  • mogućnost administracije naloga putem korisničke stranice

Pristup Internetu putem DialupFlat usluge omogućen je upotrebom odabranog korisničkog imena i lozinke, pomoću kojih korisnici ove usluge mogu koristiti i uslugu Anonimni Dialup, pristupiti svom e-mailu i FTP-u.

Podaci za pristup

• 081-50-1433 za pozive iz RS
• Korisničko ime (Username): vaše korisničko ime
• Lozinka (Password): vaša šifra

Tehničke informacije

• Podrška za analogne modeme do 56K
• Podrška za jednokanalni ili dvokanalni ISDN (64K ili 128K)
• POP3 i IMAP protokol za primanje email poruka
• SMTP protokol za slanje email poruka
• FTP pristup za postavljanje web sajta


Za sve dodatne informacije pozovite besplatan info telefon 0800 50 005 ili pošaljite poruku na e-mail: korisnicka.podrska@mtel.ba

Datum objave: 21-03-2012