Direktni pristup Internetu

Usluga direktnog pristupa Internetu - maloprodaja

Usluga direktnog pristupa Internetu – maloprodaja obezbjeđuje korisniku link za pristup Internetu, minimalno 4 javne IP adrese, DNS hosting domena sa/bez registracije Internet domena i tehničku podršku tipa 24x7. U zavisnosti od opravdanih potreba korisnika i tehničkih mogućnosti m:tel-a, korisniku se može dodijeliti i dodatni opseg javnih IP adresa.
Usluga je namijenjena poslovnim korisnicima koji imaju potrebu za stalnim, kvalitetnim prisustvom na Internetu koristeći brz  i siguran pristup.

Cijena Usluge obuhvata cijenu za uspostavljanje usluge (jednokratno) i mjesečnu pretplatu za korišćenje usluge (periodično).

Cijene uspostavljanja Usluge direktnog pristupa internetu

Osnovna lokacija

Cijena uspostavljanja usluge na osnovnoj lokaciji iznosi 117,00 KM (sa PDV-om).

Profesionalna lokacija

Usluga na profesionalnoj lokaciji omogućava povezivanje lokacije korisnika preko para optičkih vlakana ili putem radio-relejnog sistema prenosa u konfiguraciji tačka-tačka.

Pristupna brzina
u uploadu (Mb/s)
Uspostavljanje usluge po postojećem optičkom privodu ili RR linku
1Mb/s do 10Mb/s 234,00 KM sa PDV-om
11Mb/s i veće
702,00 KM sa PDV-om

U slučaju izgradnje optičkog privoda/RR sistema prenosa cijene se formiraju u skladu sa konkretnim tehničkim rješenjem.

U ponudi su simetrične i asimetrične pristupne brzine od 64 Kb/s do 200 Mb/s. Cijene mjesečne pretplate možete pogledati u Cjenovniku m:tel-a.

Redudantni pristup

Za redundantni pristup korisnik plaća jednokratno punu cijenu uspostavljanja usluge i 30% mjesečne pretplate za izabranu pristupnu brzinu, a koristi se samo u slučaju kada osnovna usluga nije u funkciji.

Hosting paket

Ukoliko želite da koristite web i mail hosting uslugu, podnesite Zahtjev i dobićete besplatno korišćenje hosting paketa PREMIUM.

Dodatna usluga:  Zaštita od DDoS napada

Usluga obuhvata detekciju, sprečavanje i izvještavanje o DDoS napadu. Usluga omogućava detekciju DDoS napada u roku do 5 sekundi i otklanja maliciozni saobraćaj u slučajevima kada je izvor DDoS napada izvan mreže m:tel-a.

Pristupna brzina Mjesečna pretplata u zavisnosti od korištene pristupne brzine usluge Direktnog pristupa internetu – maloprodaja 
≤10 Мbps 152,10 KM
≤ 30 Мbps 386,10 KM
≤ 50 Мbps 549,90 KM
≤ 100 Мbps 737,10 KM
≤ 200 Мbps 1.140,75 KM
U cijene je uračunat PDV.

Popusti

  • Ukoliko korisnik zаključi ugovor o korišćenje Usluge sа minimаlnim periodom trаjаnjа od jedne godine, odobrаvа mu se popust nа cijenu mjesečne pretplаte u visini od 20%, а ukoliko zаključi ugovor o korišćenju Usluge sа minimаlnim periodom trаjаnjа od dvije godine, odobrаvа mu se popust u visini od 30% nа cijenu mjesečne pretplаte.
  • Ukoliko korisnik ugovori korišćenje usluge u minimalnom periodu odobrava mu se popust od 50% na cijenu uspostavljanja usluge.
  • Vaspitno-obrazovne ustanove i institucije, kao i ustanove i institucije kulture, imaju pravo popusta od 30% na cijenu mjesečne pretplate pod usluvom da koriste uslugu na nekomercijalnoj osnovi. Popust se odobrava po pojedinačnom zahtjevu korisnika, uz dokaz o navedenom statusu.


Detaljnije upute možete dobiti i ina email adresi: poslovni.korisnici@mtel.ba

Datum objave: 21-03-2012