Dodatne tarifne opcije

Brži i jednostavaniji izbor tarifnih opcija u fiksnoj telefoniji za poslovne korisnike

Izborom  tarifne opcije  m:tel fiksne telefonije Evropa fiksna, moguće je smanjiti troškove, razgovarajući povoljnije sa svojim saradnicima.

TARIFNI MODELI

Evropa fiksna

Tarifna opcija Pretplata Odabrana destinacija Cijena poziva
Evropa fiksne 5,79 KM Razgovori prema svim fiksnim mrežama Evropa 0,18 KM/min
Cijene su sa PDV-om

Prijatelj broj 

Tarifa Prijatelj broj omogućava da korisnik fiksne mreže odabere jedan Prijatelj broj u mobilnoj mreži m:tel-a.

Zahtjev za dodjelu usluge možete predati u najbližem m:tel prodajnom centru  ili kancelariji Službe za pretplatničke odnose a usluga se aktivira odmah po prijemu Zahtjeva.
Promjenu Prijatelj broja besplatno možete izvršiti nakon šest mjeseci.

Više informacija o tarifi Prijatelj broj možete dobiti pozivom na besplatan info telefon 0800 50 000.

Datum objave: 21-03-2012