Fiksna, najčešća pitanja i odgovori

Kako postati pretplatnik fiksne telefonije m:tela?

Podnošenjem Zahtjeva za zasnivanje petplatničkog odnosa u najbližem m:tel prodajnom mjestu uz potrebnu dokumentaciju.

Koja dokumenta su potrebna za zasnivanje pretplatničkog odnosa?

Fizička lica:

 • lična karta (uvid)
 • potvrda o prebivalištu
 • vlasnički list
 • ovjerena punomoć (ako nije vlasnik)

Pravna lica:

 • matični broj preduzeća
 • djelatnost
 • žiro račun
 • rješenje iz sudskog registra
 • vlasnički list
 • PIB (poreski identifikacioni broj)
 • JIB (jedinstveni identifikacioni broj) - ako nije poreski obveznik
 • ovlašteno lice potpisuje ugovor
 • ovjerena punomoć (ako firma ima zastupnika)

Koja je razlika između fiksnog telefona i CLL?

CLL - koristi kapacitete mobilne telefonije a prava i obaveze klijenta su kao za fiksni telefon.


Kako da uključim/isključim govorno upozorenje prema prenesenom broju?

Dovoljno je da sa svog telefona pozovete besplatni korinički servis za prijem zahtjeva 0800 50 002 i da pratite uputstva putem kojih možete podnijeti zahtjev za uključenje ili isključenjei usluge govornog upozorenja. Servisu možete pristupiti tri puta u toku dana, a važeća će biti posljednja izabrana promjena koja će Vam biti omogućena sljedeći radni dan (od ponedjeljka do petka izuzev državnih praznika).

Kada pozovete besplatni korisnički servis 0800 50 002 imate mogućnost da odaberete jednu od ponuđenih opcija:

 • Da biste aktivirali zahtjev za isključenje govornog upozorenja o pozivu prema prenesenom broju, pritisnite 1.
 • Da biste ponovo uključili govorno upozorenje o pozivu prema prenesenom broju, pritisnite 2.
 • Za informacije o govornom upozorenju, pritisnite 3.

Svaku od navedenih opcija možete potvrditi ili poništiti biranjem tastera 1 ili 2.
Informacije o cijenama poziva prema prenesenim brojevima, mogu se dobiti besplatno, pozivom na broj 0800 50 000.

Kako mogu reklamirati telefonski račun?

Podnošenjem zahtjeva u najbližem prodajnom mjestu.
Obraćanje pismenim putem Telekomu Srpske (po regijama).


Šta su Usluge sa dodatnom vrijednošću Premium rate - i da li se može sa mog telefona zabraniti pristup takvim brojevima, jer imam veoma visok telefonski račun?

 • Usluga koja omogućava biznis pretplatniku m:tel-a da pruža svojim korisnicima usluge zabave, stručnih savjeta, davanja raznih vrsta informacija i sl. preko jedinstvenog PRM broja.
 • Pretplatniku usluge se dodjeljuje PRM broj koji može završiti na jednom ili više terminalnih uređaja (kod pretplatnika usluge) na različitim lokacijama na teritoriji Republike Srpske ili na IVR sistemu IN platforme m:tel-a.
 • Pretplatniku usluge se dodjeljuje PRM broj iz izabrane tarifne kategorije (m:tel trenutno nudi deset tarifnih kategorija).
 • Regulišu se uslovi raspodjele dobiti od ostvarenog saobraćaja.
 • Svi dolazni pozivi ka PRM brojevima idu na trošak korisnika usluge, a pretplatniku usluge se ne tarifira.
 • Numeracija je 090, 092, 094, 095 5xx xxx.
 • Na zahtjev klijenta može se zabraniti pristup gore pomenutim uslugama.

Akcionar sam m:tel-a, kako ću saznati kolika mi je dividenda?

Pozivom na besplatni broj 0800 50 000, saznaćete sve o akcijama, - Skupštini akcionara, broju akcija, visini dividende, trenutnu cijenu akcija, kako ostvariti prava po pitanju dividende.

Šta je VPN?

VPN – Virtual Private Network – je skup zaštićenih konekcija između udaljenih korisničkih lokacija realizovanih unutar neka javne ili privatne mreže (LAN, Wan). Resurse ovih konekcija mogu koristiti samo organizacije koje su njihov vlasnik.


Šta su to tehničke mogućnosti?

Tehničke pretpostavke:

 • da na lokaciji aktivacije postoji telefonska linija ili signal za aktivaciju CLL priključka,
 • da je usluga dostupna po pitanju komutacionog sistema,
 • da korisnik posjeduje DTMF telefon (tonsko biranje),
 • da je korisnik obezbijedio kvalitetnu kućnu instalaciju (od razvodne kutije m:tel-a do prostorije gdje će biti instalirana telefonska oprema).

Šta predstavlja Prepaid u fiksnoj telefoniji?

Prepaid uslugu mogu koristiti novi i postojeći rezidencijalni korisnici fiksne telefonije ako postoje tehničke mogućnosti za realizaciju usluge. Imate potpunu kontrolu nad potrošnjom, kupovinom vaučera kojima dopunjujete Vaš račun, a koje možete kupiti  u prodajnom mjestu m:tel, u Poštama, kioscima... Ne dobijate račun za usluge. Ako želite preći na postpaid uslugu ne plaćate priključak. Detaljne informacije možete dobiti na besplatan broj 0800 50 000.

Šta su dodatne tarifne opcije?

m:tel Vam omogućava da smanjite troškove telefoniranja korišćenjem tarifnih opcija po Vašem izboru.
U ponudi su:

Šta je ISDN priključak?

Dvokanalna digitalna veza koja Vam pruža mogućnost istovremenog telefoniranja i surfanja na internetu, ili slanja faksa... Takođe imate mogućnost izbora vrste ISDN priključka – bazni i primarni.

Koja je razlika između priključka ISDN BRA tačka-tačka i ISDN BRA tačka više tačaka?

Tačka-tačka priključak je konfigurisan tako da se na njega može spojiti ISDN kućna centrala, a Tačka-više tačaka priključak je konfigurisan tako da se na njega direktno spajaju ISDN telefonski aparati, bez potrebe za kućnom centralom.

Koja je razlika između linije i kanala?

Kod analognih priključaka preko jedne fizičke bakarne parice se spaja jedna telefonska linija i može se odvijati jedan telefonski razgovor. Kod digitalnih priključaka (ISDN) jednu fizičku paricu je moguće podijeliti na više govornih kanala tako da je moguće voditi više razgovora istovremeno. Kod ISDN baznog – kroz jedni paricu idu dva govorna kanala, a kod ISDN primarnog priključka – zavisi od izvedbe samog priključka.

Šta je zbirni priključak?

PBX (PrivateBranchExchange) je sistem koji funkcioniše kao zbirni telefonski priključak a služi za ostvarivanje unutrašnjih veza između telefonskih linija, uglavnom kod poslovnih korisnika. PBX serija se određuje na centrali. Osnovna svrh zbirnog priključka je da pozivom samo jednog broja iz serije, poziv stiže na prvi slobodan broj.

Koje usluge mogu aktivirati putem IVR?

Korisnik putem IVR (interaktivni govorni automat), pozivom na broj 0800 50007 može aktivirati sljedeće dodatne tarifne opcije:

 • Evropa fiksna i mobilna (razgovori prema fiksnim i mobilnim mrežama Evrope uz najpovoljnije cijene)

Objasnite mi uslugu moj račun i da li mi se isplati?

 • Usluga Moj račun omogućava korisnicima usluga m:tel-a da elektronskim putem dobiju
 • Uvid u stanje postpaid računa za usluge fiksne i mobilne mrže putem Web-a
 • Uvid u ispis odlaznog saobraćaja za postpaid usluge u fiksnoj i mobilnoj mreži putem Web-a
 • Uvid u trenutno stanje računa za postpaid usluge u mobilnoj mreži putem Web-a
 • Dostavu računa za telekomunikacione usluge putem elektronske pošte (e-mail)

Usluga je namijenjena postojećim rezidencijalnim i poslovnim korisnicima fiksne i mobilne postpaid mreže i besplatna je. Dovoljno je da korisnik podnese zahtjev u najbližem prodajnom mjestu. Svaki korisnik dobije jedinstveni broj preko kog se loguje na Web (mtel.ba, Moj račun). Dodatne informacije možete dobiti putem broja 0800 50 000

Kako mogu platiti račune za telekomunikacijske usluge?

Plaćanjem u nekoj od komercijalnih banaka (bez provizije – NLB Razvojna banka, Nova banka, Komercijalna banka, Hypo Alpe Adria banka). Možete otvoriti trajni nalog kod neke od banaka kad banka u Vaše ime obavlja poslove plaćanja (Nova banka, NLB razvojna banka, Unicredit banka).

Koristim telefon drugog operatora – kako mogu postati korisnik m:tel-a a zadržati svoj broj?

Dovoljno je da podnesete zahtjev za prenos telefonskog broja u najbližem prodajnom mjestu. Bitno je napomenuti da broj možete prenijeti u okviru Vaše mrežne grupe. Po ispitivanju tehničke mogućnosti i provjere da li su ispunjeni uslovi za prenos broja bićete obaviješteni o samoj realizaciji. Cijeli postupak ne traje duže od 10 dana.

Šta je IP Centrex?

Virtuelna kućna centrala koj aposlovnim korisnicima omogućava povezivanje više telefonskih priključaka na jednoj ili više lokacija u jedinstvenu telefonsku mrežu korišćenjem resursa m:tel komunikacione mreže. IP Centrex uslugom smanjujete troškove i investicije (nema ulaganja u infrastrukturu niti za održavanje), imate besplatno telefoniranjej između lokacija jednog preduzeća u IP Centrex grupi, niže cijene razgovora prema fiksnim i mobilnim mrežama Telekoma Srbija, m:tel Crna Gora kao i u međunarodnom saobraćaju uopšte, privatni plan numeracije i skraćeno biranje, korišćenje IP telefona sa naprednim funkcijama, visok kvalitet opreme i usluga.
Dodatne informacije možete dobiti putem broja 0800 50 300.

Ukoliko korisnik nije zadovoljan uslugom, na koji način može podnijeti žalbu?

Sve vrste reklamacija možete podnijeti u Korisničkom centru fiksne telefonije, besplatnim pozivom na broj 0800 50 000 ili u pisanoj formi Odjeljenju prodaje m:tel-a.
Ukoliko korisnik želi uputiti žalbu na potrošnju po osnovu ostvarenog telefonskog saobraćaja, Korisnički centar prosljeđuje upit putem e-maila u IN i nakon dobijenog odgovora obavještava korisnika telefonom.
Ukoliko korisnik uputi žalbu u pisanoj formi, odgovor će dobiti u roku od sedam dana poštom.

Kako ću prijaviti smetnju?

Pozivanjem besplatnog broja 0800 50 000.

 

Datum objave: 18-02-2015