Flex Plus

Bez grupne pretplae i znatno niže cijene telefonskog saobraćaja

Tarifni modeli Flex Plus ne sadrže grupnu pretplatu, imaju znatno niže cijene telefonskog saobraćaja i raznovrsnu ponudu atraktivnih mobilnih telefona. Razgovori unutar grupe su potpuno besplatni, a ne naplaćuju se ni SMS poruke unutar poslovne grupe.

Servis omogućava razdvajanje privatnih i poslovnih poziva. Što znači da se odabirom jednog od 6 korisničkih profila, svakom od članova poslovne grupe definišu uslovi korištenja, te je tako moguće odabrati samo odredenu vrstu telefonskog saobraćaja, čije troškove ce snositi poslodavac.

Za nove korisnike, kao i za one koji se prvi put pojavljuju kao kupci mobilnih telefona u ponudi su atraktivni telefoni koje možete pogledati u Web Shopu, s mogućnošću potpisivanja ugovora na period od 12 ili 24 mjeseca.


Cijene pretplate i bonusi:

FLEX PLUS 
Članovi
3-5
6-20
21-50
51-100
101-2000
2001-6000
6000+
Pretplata za cijelu grupu
0.00 KM
Pretplata za svakog člana
21,06
18,72
14,04
14,04
12,87
11,70
8,19
Bonus po članu u m:tel mreži
-
-
30min
60min
60min
30min
30min
Bonus SMS van grupe po članu
-
-
30
60
60
30
30
Prenos podataka po članu grupe
-
-
30MB
60MB
60MB
30MB
-
Pozivi ka m:tel fiksnoj mreži (KM/min)
0,20
0,20
0,20
0,19
0,16
0,16
0,16
Pozivi ka ostalim fiksnim mrežama u BiH (KM/min)
0,20
0,20
0,20
0,19
0,16
0,16
0,16
Pozivi ka ostalim mobilnim mrežama u BiH (KM/min)
0,28
0,28
0,28
0,26
0,23
0,23
0,23

Ostale cijene saobraćaja:

Pozivi unutar VPN Grupe 0,00 (KM/min)
Pozivi ka m:tel mobilnoj mreži 0,16 (KM/min)
Pozivi ka Partner VPN international grupama u mreži MTS-a u Srbiji i Mtel-a u Crnoj Gori 0,21 (KM/min)
Uspostava poziva ka Partner VPN international grupama u mreži MTS-a u Srbiji i Mtel-a u Crnoj Gori 0,00 KM
Poziv ka partneru VPN Grupe u mreži m:tel-a
0,00 (KM/min)
Uspostava poziva ka Partner VPN grupi
0,06 (KM/poziv)
Mjesečna naknada za uslugu partner VPN-a
0,00
SMS unutar VPN Grupe
0,00
SMS prema Partner VPN Grupi
0,05
SMS prema Partner VPN grupama mt:s Srbija/m:tel C.Gora 0,05
MMS 0,07
Obračunska jedinica 60+1 sekunda. U cijene je uračunat PDV.

Cijene poziva i SMS-ova ka međunarodnim destinacijama  i cijene saobraćaja generisanog u romingu, definisani su u skladu sa važećim Cjenovnikom m:tel-a za međunarodni saobraćaj, odnosno roming saobraćaj.

Tarifne opcije Minute i SMS

U okviru tarifnih modela Flex Plus, kreirali smo za Vas nove tarifne opcije „Minute“ i „SMS“. Navedene tarifne opcije prilagodili smo vašim podjedinačnim potrebama i omogućili smo Vam da, zavisno od svojih potreba, dokupite odgovarajući bonus koji će vam se obračunavati  uz mjesečni račun.

Tarifna opcija  „MINUTE“

Uz tarifnu opciju  „Mobilna 100“ korisnik dobija  bonus od 100 minuta besplatnog saobraćaja mjesečno za pozive prema mobilnoj mreži m:tel - a.

Tarifna opcija  „MINUTE“ Broj minuta Mjesečna pretplata
Mobilna 100 100 minuta u m:tel mobilnoj mreži 11,70 KM
Fiksna Bez limita neograničeno* 23,40 KM
Mobilna Bez limita neograničeno* 93,60 KM

Tarifna opcija  „SMS“

Korisnik dobijeni bonus u SMS porukama može iskoristiti prema svim mobilnim mrežama u BiH.

Tarifna opcija SMS Tarifna opcija SMS Mjesečna pretplata
SMS 100 100 SMS 5,85 KM
SMS 200 200 SMS 11,70  KM
SMS Bez Limita neograničeno *** 35,10 KM
U navedene cijene, pretplate i dopune je uključen PDV.
* Korisnik dobija bonus od 1000 minuta besplatnog saobraćaja prema fisnoj mreži m:tel - a.
** Korisnik dobija bonus od 1000 minuta besplatnog saobraćaja prema mobilnoj mreži m:tel - a.
*** Korisnik dobija bonus od 1000 besplatnih SMS poruka prema svim mobilnim mrežama u BiH
Korisnici nemaju pravo prenosa bonusa ostvarenih korišćenjem opcije Minute i  SMS u naredni mjesec.

Nosilac poslovne grupe  ili ovlaštena osoba može da odredi odredeni limit potrošnje članovima grupe, a sva potrošnja preko limita ide na privatne račune članova.

Privatni pozivi u Flex Plus tarifnim modelima,  biraju se  jednostavno – prethodnim utipkavanjem broja 9, a naplaćuju se po cijeni izabranog tarifnog modela.

Ukoliko se nosilac grupe odluči na jedan od tarifnih paketa iz usluga Total Groupa (Flex plus ili Bez limita Flex), članovima grupe može dodijeliti jedan od tarifnih modela Kombinuj Biz  gdje je trošak fiksan i kontrolisan.

m:web

Da biste unaprijedili svoj posao i neograničeno pristupali mobilnom internetu putem mobilnih telefona, bez razmišljanja o protoku, kao korisnici bilo kog Total Group modela (Flax plus), možete odabrati i koristiti m:web uslugu za nesmetano uživanje u mobilnom internetu.
Uslugu m:web možete koristiti po fiksnoj mjesečnoj pretplati u iznosu već od 5,85 KM (sa PDV-om) sa neograničenim pristupom mobilnom internetu.
Detaljne uslove korištenja usluge m:web pogledajte ovdje.

Promjena tarifnog modela

Kalkulator promjene tarifnog modela možete pogledati ovdje.

Datum objave: 20-03-2015