Aktuelne humanitarne akcije

Pomozite onima kojima je to potrebno u skladu sa svojim mogućnostima.

U oktobru 2017. godine humanitarni telefon zazvoniće za sljedeće akcije:

 • 1412     Pomoć djeci sa Kosova i Metohije - "Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji " Banjaluka
 • 1415     Oktobar mjesec roza mašnice - "Iskra" Savez žena
 • 1416     Liječenje Miroslava Mirnića - KUD "Čajavec" Banjaluka
 • 1432     Podrška aktuelnih projekata udruženja - UG "Hleb života" Prijedor
 • 1433     Transplantacija bubrega Goranu Ljuboja - "Kolo srpskih sestara" Banjaluka
 • 1457     Liječenje Marka Šumatića - OOCK Petrovo
 • 1458     Liječenje Milana Cerovića - UG "Moj život je u vašim rukama" Gradiška
 • 17000   Pomoć potrebitima , Ud. Fra Mladena Hrkač Zagreb
 • 17001   Obrok za sve neodređeno    Udruženje POMOZI BA
 • 17002   Za apele i projekte Udruženja    neodređeno    Udruženje POMOZI BA
 • 17003   Humanitarna akcija   Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine
 • 17004   Izgradnja 'centar za žene   Fondacija za osnaživanje žena Sarajevo
 • 17030   Humanitarna akcija br.4 - Otvorena mreža Sarajevo
 • 17050   Humanitarna akcija br.5 - Otvorena mreža Sarajevo

*brojevi 17xxx rezervisani su za aktivnosti koje sprovode navedena udruženja i organizacije. Cijena poziva je 1 ili 2 KM (u zavisnosti od zahvjeva Udruženja ili drugih podnosioca). Uslove za dobijanje humanitarnog broja i podnošenje zahtjeva pogledajte ovdje.
 

Datum objave: 01-09-2016