Humanitarni telefon

Kratki brojevi u službi humanosti (1411, 1412, 1413, 1415, 1416, 1432, 1433, 1434, 1435, 1457, 1458)

Humanitarni telefon je usluga kompanije m:tel koja postoji od juna mjeseca 2004. godine, od kada je realizovan veliki broj humanitarnih akcija posredstvom ovih kratkih brojeva. Uslugu Humanitarni telefon mogu koristiti pravna lica koja su u skladu sa zakonom registrovana kao udruženje ili fondacija kod nadležnog organa i koja po donesenom rješenju mogu da se bave organizovanjem humanitarnih akcija radi prikupljanja novčanih sredstava.

Kratki brojevi koji se koriste za potrebe usluge Humanitarni telefon, odobreni su od strane Regulatorne agencije za komunikacije BiH.

Korišćenje usluge omogućeno je iz fiksne i mobilne mreže m:tel-a.

Kako do usluge Humanitarni telefon

Potrebna dokumentacija:

  • Zahtjev na memorandumu ovjeren i potpisan (broj žiro računa i informacije o banci kod koje je otvoren - kontakt telefon, email...)
  • Rješenje nadležnog suda
  • Rješenje iz Ministarstva finansija (JIB)
  • Medicinska dokumentacija (ako je u pitanju liječenje)

Dokumentacija se može dostaviti lično, na email: in.usluge @mtel.ba, poštom na adresu:
Direkcija za marketing i prodaju
Vuka Karadžića br.2,
Banja Luka
ili na faks 051/217 - 901

Jedinstveni humanitarni telefon

Od mjeseca septembra 2012. godine aktivirana je usluga Jedinstveni humanitarni telefon (m:tel, BH Telekom i Eronet).

Potrebna dokumentacija:

  • Dozvola za korišćenje pojedinačnih telefonskih brojeva koju izdaje Regulatorna agencija za komunikacije (RAK)
  • Zahtjev na memorandumu ovjeren i potpisan (broj žiro računa i informacije o banci kod koje je otvoren - kontakt telefon, email...)
  • Rješenje nadležnog suda
  • Rješenje iz Ministarstva finansija (JIB)

Za uslugu Humanitarni telefon naplaćuje se uspostavljanje usluge (jednokratno) 29,00 KM (bez PDV-a).
Cijena poziva iz fiksne i mobilne mreže iznosi 1,00 KM ili 2,00 KM (PDV se ne naplaćuje).

Aktuelne akcije pogledajte ovdje.

Datum objave: 06-12-2012