IP Centrex

Virtuelna kućna centrala omogućava Vam besplatne pozive unutar IP Centrex grupe i pet izabranih m:tel brojeva; niže cijene poziva prema inostranstvu; veliki broj dodatnih usluga

m:tel IP Centrex usluga namijenjena je poslovnim korisnicima, a omogućava funkcionalnost virtuelne kućne centrale u cilju povezivanja više telefonskih priključaka na jednoj ili više lokacija u jedinstvenu telefonsku mrežu korišćenjem resursa m:tel telekomunikacione mreže.
Uvođenje usluge omogućava kontrolu troškova i znatnu uštedu za korisnika, obzirom da nisu porebna veća početna ulaganja, koja su neophodna prilikom nabavke kućnih centrala, te kontinuiranih izdataka prilikom njihovog održavanja.

Prednosti m:tel IP Centrex usluge su :

 • Smanjenje investicija i troškova (nema ulaganja u infrastrukturu, tj. nabavku kućne centrale, kao ni troškova za angažman osoblja za održavanje i uspostavljanje kućne centrale).
 • Besplatni pozivi između lokacija jednog preduzeća koje su u IP Centrex grupi.
 • Niže cijene razgovora prema fiksnim i mobilnim mrežama Telekoma Srbije u Srbiji i Crnoj Gori, kao i u međunarodnom saobraćaju uopšte.
 • Besplatni pozivi prema najviše pet izabranih brojeva mobilnih telefona u m:tel mreži.
 • Privatni plan numeracije i skraćeno biranje.
 • Korišćenje analognih i/ili IP telefona sa naprednim funkcijama.
 • Korišćenje dodatnih telefonskih usluga uračunatih u mjesečnu pretplatu.
 • Kvalitet opreme i usluge je na visokom nivou.

Tip usluge

Personalne usluge se dodjeljuju na nivou jednog IP Centrex telefonskog priključka. Mogućnost upravljanja ovim uslugama, u smislu aktiviranja/deaktiviranja, promjene parametara za usluge koje su dodijeljene IP Centrex priključku, ima svaki član IP Centrex grupe.

Grupne usluge se dodjeljuju na nivou jedne IP Centrex grupe. Nosilac grupe (administrator) dodjeljuje i ukida usluge, definiše i eventualno mijenja odobrene usluge svakom članu IP Centrex grupe, u zavisnosti od potreba.

 • Grupni web portal
 • Preuzimanje poziva u okviru grupe
 • Parkiranje poziva
 • Planovi pozivanja
 • Tarifni kodovi/Kodovi za autorizaciju odlaznih poziva

Posebne usluge se uvode na zahtjev korisnika dodatno, i naknadno se naplaćuju.

 • Hunt grupa
 • Automatska sekretarica
 • Muzika pri čekanju
 • Recepcionar

Za sve dodatne informacije o m:tel IP Centrex usluzi možete nam se obratiti putem e-maila: poslovni.korisnici@mtel.ba ili pozivom na brojeve Službe za prodaju poslovnim korisnicima: 051/240-213, 051/240-219, 051/240-222, 051/240-225, 056/230-100, 049/217-788, 057/201-001, 055/226-960, 051/663-207 i 059/270-006.

Paketi

Standardni paket usluga

 • Skraćeno biranje u okviru IP Centrex grupe
 • Lični web portal svakog člana IP Centrex grupe
 • Identifikacija pozivajućeg pretplatnika
 • Automatsko ponovno pozivanje zauzetog pretplatnika
 • Preusmjeravanje poziva bezuslovno (korisnik zauzet, korisnik se ne javlja, korisnik nije dostupan)
 • Poziv na čekanju
 • Isključenje poziva na čekanju
 • Isključenje poziva na čekanju po pozivu
 • Držanje poziva
 • Pozivanje broja sa kojeg je stigao poslednji poziv
 • Ponovno pozivanje poslednjeg pozvanog broja
 • Preuzimanje poziva
 • Ne smetaj
 • Brzo biranje
 • Transfer poziva

Grupne usluge

 • Grupni web portal
 • Preuzimanje poziva u okviru grupe
 • Parkiranje poziva
 • Tarifni kodovi/kodovi za autorizaciju odlaznih poziva
 • muzika na čekanju

Napredni paket usluga

 • Sve usluge iz Standardnog paketa usluga
 • CommPilot Call Menager + Lista poziva (Web Portal Calls Logs)
 • Karakterističan ton zvona
 • Selektivno preusmjeravanje dolaznih poziva
 • Selektivno odbijanje dolaznih poziva
 • Selektivno prihvatanje dolaznih poziva
 • Odbijanje anonimnih poziva
 • Konferencijska veza tri učesnika
 • Automatsko zadržavanje/vraćanje poziva
 • Zabrana identifikacije pozivajućeg pretplatnika
 • Zabrana identifikacije pozivajućeg pretplatnika po pozivu
 • Zabrana preusmjeravanja na pozvanoj strani
 • Identifikacija pozivajućeg pretplatnika po pozivu
 • Obavještenje o pozivima
 • Presretanje poziva

Grupne usluge

 • Grupni web portal
 • Preuzimanje poziva u okviru grupe
 • Parkiranje poziva
 • Tarifni kodovi/kodovi za autorizaciju odlaznih poziva
 • Planovi pozivanja
 • muzika na čekanju

IP Centrex brošuru pogledajte ovdje.

Datum objave: 21-03-2012