IPTV, najčešća pitanja i odgovori

Zašto su paketi sa statičkom IP adresom skuplji?

IP (Internet Protocol) adresa je jedinstvena brojčana oznaka svakog računara na internetu. Svaki računar dobija IP adresu kojom se predstavlja na internetu i može biti statička (stalna) i dinamička (promjenljiva).  Statička adresa koja je uvijek ista za konkretan računar. Veza se ne prekida svakih 24 sata, jer statička adresa ima za cilj da uvijek bude ista i nepromjenljiva a korisnik ima svoj stalni identitet na internetu. Preporučuje se korisniku sa većim internet potrebama.

Koja je rezolucija TV slike?

Rezolucija slike je:

  • SD 720x576 sa video bitrate-om 2.5 Mbps
  • HD 1920x1080i sa video bitrate-om 8 Mbps

Da li radi IPTV ako ne radi telefonska linija ili ADSL?

Usluge su nezavisne, ali dijele dio mrežne infrastrukture. Ako problem  nije nastao na dijelu mrežne infrastrukture koja je zajednička za sve tri usluge, IPTV usluga može raditi iako neka od drugih usluga nije trenutno u funkciji.

Kako zabraniti djeci gledanje nekih kanala?

Korisniku je omogućeno da po propisanoj proceduri može zaključati određene kanale. Detaljnije u uputstvu za korišćenje OPEN TV.

Da li istovremeno mogu da gledam IPTV na dva televizora?

Da. Budući da je za svaki TV aparat u kući neophodan poseban STB, korisniku se na zahtjev omogućava dodatna usluga dva STB.

U slučaju seobe, da li Open IPTV mogu da preselim na novu adresu?

Možete, ukoliko ova usluga može da se realizuje na novoj lokaciji, odnosno ako postoje tehničke mogućnosti.

Kako brzo mijenjati TV kanale?

Preporučuje se da kanale mijenjate kroz TV vodič. Menjanje kanala pomoću komande CH± ima zadržavanja zato što platforma čeka da se korisnik definitivno odluči koji kanal želi da gleda.

Da li korisnik može da zadrži i televiziju koju je koristio do trenutka uključivanja na IPTV?

Može da zadrži postojeću televiziju, bila ona kablovska ili preko antene.

Da li se lista filmova za iznajmljivanje proširuje ili mijenja?

Sadržaj baze Video na zahtjev(VoD) se mijenja i proširuje novim naslovima, a pojedini se skidaju sa liste. Filmovi koji se skidaju sa liste obavezno se 15 dana prije skidanja postavljaju u Glavni meni – Video na zahtjev – Posljednja ponuda.

Šta uraditi ako se slika zamrzne?

Ako se slika zamrzne, potrebno je resetovati STB izvlačenjem  i ponovnim uključivanjem kabla za napajanje STB. Sačekajte nekoliko minuta da se sistem digne i nastavite sa gledanjem  programa. Ako je slika i dalje zamrznuta ili se na ekranu pojavi poruka Unable to connect video server, prijavite smetnju našem korisničkom centru   na broj 0800 50000.

Zašto svi kanali nemaju prevod?

IPTV preuzima i prenosi program TV stanica. Ako preuzeti program TV stanice nema prevod  neće ga biti ni na datom kanalu IPTV platforme.

Da li STB podržava HD izlaz?

STB AmiNET125 ne podržava HD izlaz. Još uvijek u ponudi nema HD STB.

 

Datum objave: 18-02-2015