ISDN

Prednost ISDN usluge omogućuje Vam da obavljate dva istovremena, ali nezavisna telefonska razgovora, telefonirate i šaljete faks, ili telefonirate i pretražujete Internet.

Integrated Services Digital Network – ISDN predstavlja digitalnu mrežu sa integrisanim službama, što korisniku omogućava da uspostavi kako govornu, tako i negovornu komunikaciju (pristup Internetu, faks itd.).

Možete priključiti čak do osam uređaja na jednu liniju, a pri tome možete istovremeno koristiti dvije linije i imati do osam telefonskih brojeva uz jedan priključak. Pretraživanje Interneta je četiri do pet puta brže uz brz prenos velikih fajlova sa tekstualnim, grafičkim, audio i video podacima.

m:tel nudi dva tipa ISDN priključaka: 

Bazni pristup

ISDN bazni priključak u potpunosti zadovoljava kućne potrebe savremenog čovjeka. Mogućnost telefoniranja i surfanja po Internetu brzinom 64 kbit/s rješava stari problem "zauzetosti" linije. Korištenje punog protoka 128 kbit/s štedi Vaše vrijeme nudeći brz pristup od kuće bazama podataka u firmi, gotovo trenutno pojavljivanje web grafike i smanjuje vrijeme download-a za 80%.

ISDN BRA ( BRA-Basic Rate Access ) ili 2B+D sadrži dva B kanala brzine protoka 64 kb/s za prenos govora, podataka, zvuka, mirne i sporo pokretne slike i jedan D kanal brzine 16 kb/s za prenos podataka i signalizacije.

m:tel nudi 3 vrste ISDN BRA priključaka:

Način priključenja terminalne opreme:


Cjenovnik baznog pristupa

Usluga Cijena
Bazni ISDN priključak 57.33 KM
Mjesečna pretplata ISDN BRA privatni/poslovni 16,32/28,02 KM
Mjesečna pretplata - socijalni paket 4,91 KM
Novi ISDN bazni priključak uz otkazivanje analognog telefonskog priključka 33,93 KM
Cijene sadrže PDV.

 Primarni pristup

Primarni pristup je namijenjen velikim firmama, poslovnim sistemima, provajderima usluga i ostalim pravnim subjektima koji imaju veće telekomunikacione zahtjeve.

ISDN PRA ( PRA – Primary Rate Access ) ili 30B+D sadrži 30B kanala brzine protoka 64 kb/s za prenos korisničkih informacija i jedan D kanal brzine 64 kb/s namijenjen isključivo za signalizaciju.

Riječ je o mrežnom interfejsu visokog nivoa sa definisanom brzinom od 2 Mb/s koji Vam pruža široke mogućnosti u govornoj komunikaciji, prenosu podataka brzinom n x 64 kb/s, te prenosu zvuka za audiokonferenciju, radio i TV prenos.

ISDN PRA se koristi za:


Cjenovnik primarnog pristupa

Primarni ISDN priključak Cijena
Novi ISDN priključak 1.753,83 KM
ISDN PRA priključak
uz otkazivanje postojećih analognih priključaka, umanjenje po priključku
33,93 KM
ISDN PRA priključak
uz otkazivanje postojećih ISDN BRA priključaka, umanjenje po priključku
33,93 KM
Cijene sadrže PDV.
Napomena: Cijena ISDN PRA priključka uz otkazivanje postojećih analognih/ISDN BRA priključaka se može umanjiti maksimalno za 50%.

Detaljnije o usluzi možete saznati putem email adrese: poslovni.korisnici@mtel.ba


 • Bazni pristup
 • Primarni pristup (namijenjen poslovnim korisnicima)
 • ISDN STANDARDNI PRIKLJUČAK (priključak sa mrežnim završetkom NTBA. NTBA ima ISDN (2 x S/T) interfejse na koji se direktno povezuje ISDN terminalna oprema ili postojeća oprema preko odgovarajućih adaptera.)
 • ISDN KOMBINOVANI PRIKLJUČAK (priključak sa mrežnim završetkom NT1+2ab. NT1+2ab ima pored ISDN (2 x S/T) interfejsa i dva analogna (2 ab) interfejsa, tako da se preko mrežnog završetka na ISDN liniju mogu priključiti dva analogna terminala (obični telefon, faks, PC sa modemom).
 • Konfiguracija tačka – više tačaka
 • U konfiguraciji tačka – više tačaka na mrežni završetak se direktno povezuje više terminalnih uređaja (telefoni, PC-i, videotelefoni, telefaksi i sl.)
 • U ovoj konfiguraciji na jedan ISDN BRA se može povezati do 8 terminala. Korištenjem usluge višestruki pretplatnički broj(MSN) , terminalima se mogu dodijeliti različiti pozivni brojevi.
 • povezivanje ISDN kućnih centrala
 • povezivanje računarskih mreža LAN-LAN, LAN-HOST
 • prenos podataka brzinom n x 64 kb/s
 • u telemedicini i za realizaciju videokonferencijskih sistema.

Datum objave: 21-03-2012