Sertifikat ISO 9001:2015

Mtelov sistem upravljanja kvalitetom dobio potvrdu da ispunjava...

Mtelov sistem upravljanja kvalitetom dobio je 13. jula 2016. potvrdu da ispunjava sve zahtjeve međunarodnog standarda ISO 9001:2015.

Sertifikat je izdala  akreditovana kuća TÜV Austria Holding AG, a uručili su ga predstavnici konsultantske kuće Intercert iz Novog Sada.

Zadovoljstvo dobijenim sertifikatom je još veće kada se ima u vidu da je Mtel prva kompanija u telekom industriji i među prvim u BiH koja je sertifikovana prema novoj verziji standarda ISO 9001:2015. Zahtjevi standarda ISO 9001:2015  uzeli su u obzir rast uticaja globalizacije i izazove tržišta sa kojima se danas suočavaju kompanije. Noviteti u ovoj verziji standarda će omogućiti efikasnije upravljanje kvalitetom u uslužnim kompanijama poput Mtela, te pružiti okvir koji će omogućiti da se kompanije posvete preduzetništvu, razmišljanju zasnovanom na rizicima i identifikovanju rizika i šansi u poslovanju.

Veoma važan zahtjev, koji standard stavlja pred kompanije, je upravljanje poslovnim procesima. On omogućava praćenje, analiziranje i unapređenje najvažnijih ključnih poslovnih procesa u kompaniji u cilju ostvarivanja koristi za sve učesnike u njemu. To praktično znači da će biti moguće kontinuirano skraćivati vrijeme isporuke usluge korisnicima kao i vrijeme  otklanjanja smetnji i kvarova. Dobijanjem sertifikata kompanija Mtel se obavezala da kontinuirano pruža visok nivo kvaliteta usluga i da teži potpunom ispunjavanju zahtjeva i očekivanja svih zainteresovanih strana u svom svakodnevnom radu, a naročito očekivanja korisnika.

Datum objave: 14-07-2016