Jedinstveni pristupni broj

Želite se prezentovati korisnicima vaših usluga i poslovnim partnerima jedinstvenim lako pamtljivim brojem na nacionalnom nivou – izaberite uslugu Jedinstveni pristupni broj!

Jedinstveni pristupni broj – UAN (Universal Acces Number) je usluga kojom se Pretplatniku usluge preko jedinstvenog broja numeracije 081 xxx xxx omogućava da ima jedinstven prepoznatljiv broj firme dostupan na cijeloj teritoriji BiH.

Usluga Jedinstveni pristupni broj Vam omogućava da ako imate više telefonskih priključaka, na više različitih lokacija, da na svim lokacijama budete birani na jedan-jedinstveni pretplatnički broj koji se lako pamti.

Usluga Jedinstveni pristupni broj je namijenjena:

Svim biznis pretplatnicima m:tel-a (kompanija, organizacija, institucija) koji žele biti pre-zentovani jednim, jedinstvenim, lako pamtljivim brojem radi unapređenja komunikacije sa svojim poslovnim partnerima i korisnicima.

Usluga Jedinstveni pristupni broj Vam omogućava:

  • da posjedujete jedan jedinstveni pozivni broj na nivou cijele BiH (format broja je 081 xxx xxx );
  • da postojećim i novim korisnicima sa područja cijele BiH omogućite kontakt putem pozivnog broja koji se lako pamti;
  • da postanete prepoznatljivi u komunikaciji sa svojim poslovni partnerima i korisnicima;
  • da poboljšate svoj imidž;
  • pospješite i olakšate prezentaciju svojih usluga ili proizvoda;
  • da formirate Call Centar ili odredite jednu tačku u svojoj organizaciji za kontakt s korisnicima;

Dodatne funkcionalnosti usluge su:

  • govorne poruke željenog sadržaja;
  • sistemske govorne poruke;
  • stavljanje poziva u red za čekanje;


Brošuru usluge Jedinstveni pristupni broj sa cjenovnikom možete pruzeti ovdje

Za sve dodatne informacije možete da kontaktirate Službu za prodaju poslovnim korisnicima na broj 051/240-218, pozovete Korisnički servis na broj 0800 50 000 ili da pošaljete e-mail na adresu poslovni.korisnici@mtel.ba

Datum objave: 21-03-2012