Kombinuj 10, 20, 30

Iskoristi najbolje od prepaida i postpaida i kontroliši troškove telefoniranja sa svog mobilnog telefona.

Tarifni model KOMBINUJ je spoj postpaid i prepaid pogodnosti m:tel mobilne telefonije. Korišćenjem Kombinuj tarife možete kontrolisati  i ograničiti vaše mjesečne troškove dogovorenom pretplatom, a uz mogućnost dopune računa klasičnom FREND dopunom.

U okviru prve mjesečne pretplate korisnik dobija i bonus od 400 MB mobilnog interneta kojeg može koristiti unutar m:tel mreže 30 dana od dana aktivacije. Dopuna mobilnog interneta, nakon potrošenog bonusa, može da se ostvari putem opcije Moj meni, Posebno za tebe biranjem koda *100# . 

Kombinuj 10, 20, 30

Tarifni model Cijena pretplate Bonus
Kombinuj  10 11,70 KM 2,34 KM
Kombinuj  20 23,40 KM 5,85 KM
Kombinuj  30 35,10 KM 11,70 KM
Navedene cijene su sa uračunatim PDV-om. Napomena: prepaid korisnički račun se dopunjava iznosom koji odgovara mjesečnoj pretplati izabranog tarifnog modela plus bonus naveden u tabeli.

 

Pozivi unutar Kombinuj paketa se obračunavaju prema Kombinuj Flex, odnosno Kombinuj Flat tarifama kako slijedi:

Usluga Kombinuj Flex Kombinuj Flat
Prema m:tel mobilnoj mreži 0.20 0.23
Prema m:tel fiksnoj mreži 0.20 0.20
Prema ostalim fiksnim mrežama u BiH 0.26 0.23
Prema ostalim mobilnim mrežama i BiH 0.26 0.23
Prema Friends & Familiy broju 0.07 0.07
SMS u m:tel mreži i ka mobilnim mrežama u BiH 0.09 0.09
MMS sve mreže u BiH (KM/poruka) 0.11 0.11
Prenos podataka (KM/MB) 0.35 0.35
Inicijalni bonus mobilni internet 400 MB flat 400 MB flat
Cijene sadrže PDV.

PROMO: Iskoristite promotivnu ponudu i razgovarajte sa mobilnom mrežom m:tel Austria po promotivnoj cijeni od 0,60 KM/min.

Cijene razgovora sa međunarodnim destinacijama Kombinuj Flex/Flat
I zona: fiksna mreža Srbija i Crna Gora 0.59
Ia zona: mobilna mreža Srbija i Crna Gora 0.70
II zona: fiksna i mobilna mreža Hrvatska 0.70
III zona: Evropa 1.46
IIIa zona: SAD, Kanada i Australija 1.46
IV zona: Svijet 3.50
V zona: Satelit 11.70
SMS i MMS prema međunarodnoj zoni Ia 0.09
SMS i MMS prema ostalim međunarodnim zonama 0.16
U cijene je uračunat PDV. Tarifni interval za oba tarifna modela iznosi 60+1sekunda.

Izborom nekog od gore nabrojanih paketa korisniku je omogućen izbor jednog od modela iz bogate m:tel ponude telefona, po cijeni već od 1 KM.

Prednost ovog tarifnog modela je uvijek isti iznos mjesečnog računa sa pretplatom odabranog paketa. Prilikom sklapanja ugovora za tarfni model KOMBINUJ korisnik plaća priključak u iznosu odabrane mjesečne pretplate (10 KM, 20 KM ili 30 KM), koji će uz pripadajući bonus biti prikazan na korisničkom račun.

Korisnicima koji se odluče za Kombinuj Flex/Flat tarifni model omogućeno je besplatno uključenje tri Friends&Family broja i tri besplatne promjene, a svaka naredna promjena ili uključenje iznosi 3 KM bez PDV-a.

Cjelokupan iznos računa sa bonusom može se potrošiti na razgovore, SMS, MMS poruke i mobilni internet, uz mogućnost prenosa neiskorišćenog iznosa na računu.
Ukoliko korisnik ima potrebu da u toku mjeseca potroši više nego što mu je na raspolaganju, račun može dopuniti uobičajenom m:tel FREND dopunom.

Račun se izdaje korisniku na kraju obračunskog perioda, kada se vrši i dopuna korisničkg računa. Ukoliko korisnik ne plati račun u predviđenom roku, podliježe procesu isključenja, kao i svaki drugi postpaid korisnik.

Cijena priključka za tarifne modele Kombinuj Flex i Flat iznosi 1 KM sa uračunatim PDV-om.

Tarifna opcija Internet

Korisnici Kombinuj postpaida i prepaida mogu da koriste tarifnu opciju Internet.

Tarifna opcija Internet Bonus mobilni Internet Trajanje Cijena Max.brzina prenosa podataka (preuzimanje/slanje) Brzina prenosa nakon potrošene max.brzine u paketu
Internet 50MB 50MB 1 dan  1.17KM do 7,2/2Mb/s 64 kb/s
Internet 1GB 1GB 1 dan 4.10 KM do 21/5,76 Mb/s 128 kb/s
Internet 250MB 250MB 7 dana 5.85 KM do 21/5,76 Mb/s 128 kb/s
Internet 500MB 500MB 30 dana 11.70 KM do 21/5,76 Mb/s 128 kb/s
Navedene cijene sadrže PDV.

Kupovina željene internet tarifne opcije može se izvršiti putem servisa Moj meni (*100#).

Prelazak na druge tarifne modele

Cijene promjena u okviru Kombinuj tarifnih modela kao i cijene promjena sa drugih tarifnih modela na Kombinuj i obrnuto možete pogledati u važećem Cjenovniku m:tel-a.

Promjena tarifnog modela

Kalkulator promjene tarifnog modela možete pogledati ovdje.

Datum objave: 16-05-2013