Kontakt sa Direkcijama

Kabinet generalnog direktora
Adresa: Vuka Karadžića 2, 78 000 Banja Luka
Tel: +387 51 240 100 i 240 101, Faks: +387 51 211 150
e-mail: ts.office@mtel.ba

Direkcija za marketing i prodaju
Adresa: Vuka Karadžića 2, 78 000 Banja Luka
Tel: + 387 51 240 250, Faks: + 387 51 216 110
e-mail: marketing.dir@mtel.ba

Direkcija za tehniku
Adresa: Vuka Karadžića 2, 78 000 Banja Luka
Tel: +387 51 249 300, Faks: +387 51249 303
e-mail: tehnika.dir@mtel.ba

Direkcija za finansije
Adresa: Vuka Karadžića 2, 78 000 Banja Luka
Tel: +387 51 240 127, Faks: +387 51 218 516
e- mail: finansije.dir@mtel.ba

Direkcija za korporativne poslove
Adresa: Vuka Karadžića 2, 78 000 Banja Luka
Tel: +387 51 240 110, Faks: +387 51 218 689
e-mail: korporativna.dir@mtel.ba

Kancelarija izvršnog direktora za operativne poslove
Adresa: Vuka Karadžića 2, 78 000 Banja Luka
Tel: +387 51 490 150, Faks; + 387 217 975
email: strategija@mtel.ba

Datum objave: 17-11-2016