m:net tarife

m:net

m:net su tarifni paketi za prenos podataka za privatna lica, koji pružaju mogućnost stalnog pristupa internetu uz brzi prenos podataka, na bilo kojem mjestu, uz korišćenje odgovarajućih uređaja. m:net predstavlja spoj fleksibilnosti mobilnog pristupa internetu i povoljnih cijena, a posebno prilagođeni 3G USB modemi iz m:tel ponude nude i najbolji način korišćenja 3G mreža. Cijena priključka za m:net uslugu iznosi 1 KM (sa PDV-om) uz koji se dobija postpaid SIM kartica koja se može koristiti isključivo za prenos podataka.

Tarifa Pretplata  Internet Osnovni/dodatni podaci u m:tel
mreži  uz
maksimalnu brzinu
Brzina prenosa podataka u paketu Cijena nakon potrošene količine podataka 
uz maksimalnu brzinu
Brzina van paketa u m:tel mreži
Obračunska jedinica 10KB.
m:net 1GB 10 KM flat 500MB/500MB do 3,6Mb/s 0 KM 64kb/s
m:net 4GB 20 KM flat 2GB/2GB do 7,2Mb/s 0 KM 128kb/s
m:net16GB 30 KM flat 8GB/8GB do 7,2Mb/s 0 KM 128kb/s
m:net32GB 40 KM flat 16GB/16GB do 7,2Mb/s 0 KM 128kb/s

Količina podataka dostupna u maksimalnoj brzini prenosa dijeli se na Osnovnu i Dodatnu kooličinu podatka.
Osnovnu količinu podataka korisnik po maksimalnoj brzini može da koristi u periodu od 0 do 24h dok Dodatnu količinu može da koristiu periodu od 0 do 6h. U periodu od 0 do 6 prioriet ima Dodatna količina podataka.

Neograničen internet pristup i količina podataka dostupna u maksimalnoj brzini prenosa, može se koristiti samo u m:tel mreži dok se roming saobraćaj naplaćuje po standardnom postpaid roming cjenovniku za prenos podataka.

Maksimalna brzina prenosa podataka u paketu su maksimalno ostvarive brzine u m:tel mreži, koje zavise od tehnologije pristupa dostupne na korisnikovoj lokaciji.

Korisnici m:web i m:net i tarifnih modela koji imaju potrebu za maksimalnom brzinom prenosa podataka i nakon utrošene količine prenosa podataka po maksimalnoj brzini uključene u tarifnom modelu, mogu aktivirati tarifni dodatak slanjem besplatnog SMS-a sa ključnom riječi NET250 na kratki broj 0651111.

Korisnici BlackBerry usluge koji imaju potrebu za maksimalnom brzinom prenosa podataka i nakon utrošene količine prenosa podataka po maksimalnoj brzini uključene u tarifnom modelu, mogu aktivirati tarifni dodatak slanjem besplatnog SMS-a sa ključnom riječi NET250 na kratki broj 0651111.

  Količina podataka u m:tel mreži Brzina prenosa podataka Cijena
Tarifni dodatak 250MB Maksimalna brzina prenosa podataka
u okviru tarifnog modela
5 KM

Korisnik može više puta u toku jednog obračunskog perioda aktivirati tarifni dodatak. Po isteku obračunskog perioda neiskorišteni iznos tarifnog dodatka se briše. Hardverska rješenja, u vidu USB stika ili PC Card uređaja, obezbjeđuju najbolji način pristupa internetu. On je moguć u cijeloj m:tel mobilnoj mreži, bilo da se radi o 3G ili GPRS/EDGE pristupu.

Korisnici m:net usluge SMS poruke mogu slati po slijedećim cijenama:

Usluga Cijena
SMS unutar m:tel mreže i ka drugim mrežama u BiH 0.06 KM
SMS prema mobilnim mrežema Telekom Srbija (m:ts Srbija i m.tel C.Gora) 0.06 KM
SMS prema ostalim  mrežama 0.14 KM

Cijene i vrste uređaja

Uređaje iz naše ponude zajedno sa USB modemima, možete pogledati ovdje.