m:net tarife

m:net

m:net su tarifni paketi za prenos podataka za privatna lica, koji pružaju mogućnost stalnog pristupa internetu uz brzi prenos podataka, na bilo kojem mjestu, uz korišćenje odgovarajućih uređaja. m:net predstavlja spoj fleksibilnosti mobilnog pristupa internetu i povoljnih cijena, a posebno prilagođeni 3G USB modemi iz m:tel ponude nude i najbolji način korišćenja 3G mreža. Cijena priključka za m:net uslugu iznosi 1 KM (sa PDV-om) uz koji se dobija postpaid SIM kartica koja se može koristiti isključivo za prenos podataka.

Tarifa Mjesečna pretplata Internet pristup Količina prenosa podataka po maksimalnoj brzini Maksimalna brzina prenosa podataka u paketu-preuzimanje/slanje Brzina prenosa  nakon potrošene količine podataka u paketu Brzina van paketa u m:tel mreži
m:net 2GB 10 KM flat 2 GB 7,2 Mb/s / 2 Mb/s 64 Kb/s 64 Kb/s
m:net 8GB 20 KM flat 8 GB 21 Mb/s / 5,76 Mb/s 128 Kb/s 128 Kb/s
m:net 16GB 30 KM flat 16 GB 21 Mb/s / 5,76 Mb/s 128 Kb/s 128 Kb/s
m:net 32GB 40 KM flat 32 GB 21 Mb/s / 5,76 Mb/s 128 Kb/s 128 Kb/s
Obračunska jedinica je 10KB. U cijene nije uračunat PDV.
Za tarife m:net 2 GB i m:net 8 GB m:music servis je dostupan u okviru m:music + tarifne opcije dok je za tarife m:net 16 GB i m:net 32 GB m:music servis uključen u pretplatu.

Neograničen internet pristup i količina podataka dostupna u maksimalnoj brzini prenosa, može se koristiti samo u m:tel mreži dok se roming saobraćaj naplaćuje po standardnom postpaid roming cjenovniku za prenos podataka.

Маksimаlnа brzinа prеnоsа pоdаtаkа је mаksimаlnа tеоrеtski оstvаrivа brzinа u mrеži Мtеl-а а.d. Bаnjа Lukа, kоја zаvisi оd mоdеmа kојi sе kоristi, pristupnе tеhnоlоgiје, kао i pоkrivеnоsti i јаčinе signаlа dоstupnоg nа kоrisnikоvој lоkаciјi.
Korisnici m:web i m:net i tarifnih modela koji imaju potrebu za maksimalnom brzinom prenosa podataka i nakon utrošene količine prenosa podataka po maksimalnoj brzini uključene u tarifnom modelu, mogu aktivirati tarifni dodatak slanjem besplatnog SMS-a sa ključnom riječi NET250 na kratki broj 065 1111.

Korisnici BlackBerry usluge koji imaju potrebu za maksimalnom brzinom prenosa podataka i nakon utrošene količine prenosa podataka po maksimalnoj brzini uključene u tarifnom modelu, mogu aktivirati tarifni dodatak slanjem besplatnog SMS-a sa ključnom riječi NET250 na kratki broj 0651111.

  Količina podataka u m:tel mreži Brzina prenosa podataka Cijena
Tarifni dodatak 250MB Maksimalna brzina prenosa podataka
u okviru tarifnog modela
5 KM

Korisnik može više puta u toku jednog obračunskog perioda aktivirati tarifni dodatak. Po isteku obračunskog perioda neiskorišteni iznos tarifnog dodatka se briše. Hardverska rješenja, u vidu USB stika ili PC Card uređaja, obezbjeđuju najbolji način pristupa internetu. On je moguć u cijeloj m:tel mobilnoj mreži, bilo da se radi o 3G ili GPRS/EDGE pristupu.

Korisnici m:net usluge SMS poruke mogu slati po slijedećim cijenama:

Usluga Cijena
SMS unutar m:tel mreže i ka drugim mrežama u BiH 0.06 KM
SMS prema mobilnim mrežema Telekom Srbija (m:ts Srbija i m.tel C.Gora) 0.06 KM
SMS prema ostalim  mrežama 0.14 KM

Cijene i vrste uređaja

Uređaje iz naše ponude zajedno sa USB modemima, možete pogledati ovdje.