Moj Mix

Moj Mix

Nova tarifa Moj Mix Vam pruža mogućnost da spakujete svoj personalizovani tarifni paket. Birate količinu minuta i poruka koja odgovara Vašim potrebama i uz to, kao opciju, birate bonus za mobilni internet. Bonus koristite po punoj brzini, a nakon toga imate neograničeni mobilni internet po nižoj brzini.

Kao korisnik Moj Mix Flax tarifnog modela, bonus za minute možete iskoristiti za pozive prema mobilnim i fiksnim brojevima unutar mreže m:tel-a , a  kao korisnik Moj Mix Flat tarifnog modela, bonuse možete da koristite za pozive prema svim mobilnim i  fiksnim mrežama u BiH. Bonus za poruke u oba tarifna modela možete koristiti za slanje poruke prema svim mobilnim mrežama u BiH.


Izbor počinje sa Moj Mix Flex i Flat paketima

  • Flex paketi su za one koji većinom pričaju unutar m:tel mreže
  • Flat paketi su za one koji pozivaju i druge mreže u BiH

Ukoliko, na primjer, izaberete tarifni paket Moj Mix 25, za 25 KM mjesečno možete izabrati 60 min, 100 SMS/MMS i 1 GB mobilnog interneta ili izaberite neku drugu kombinaciju minuta, poruka i neograničenog interneta koja Vama odgovara. Mi vam posebno preporučujemo Moj Mix 80 u kojem za 80 KM mjesečno  dobijate bonus od 500 minuta razgovora (Flex: prema fiksnim i mobilnim u m:tel mreži ili Flat: prema svim mrežama u BiH), 500 SMS/MMS (prema svim mrežama u BiH) i 2 GB mobilnog interneta (u m:tel mreži).

Pričajte, tipkajte i surfajte, baš onako kako Vama odgovara.

 

Vrsta poziva
Tarifni model
Cijene su izražene u KM/min i ne sadrže PDV. Tarifni interval na sve pozive je 60+1 sekundi.
I Zona -  fiksne mreže u Srbiji i Crnoj Gori
Ia Zona - mobilne mreže u Srbiji i Crnoj Gori
II Zona - fiksne i mobilne mreže u Hrvatskoj
III Zona - fiksne i mobilne mreže u Evropi
IIIa Zona - fiksne i mobilne mreže u SAD, Kanadi i Australiji
IV Zona - fiksne i mobilne mreže u ostalom dijelu Svijeta
V Zona  - Satelit
 
Moj Mix Flex
Moj Mix Flat
Pozivi unutar m:tel mobilne mreže
0.15
0.18
Pozivi prema drugim mobilnim mrežama u BiH
0.20
0.18
Pozivi  prema fiksnoj m:tel mreži
0.15
0.17
Pozivi prema drugim fiksnim mrežama u BiH
0.20
0.18
Pozivi ka 2 prijatelj broja
0.06
0.06
SMS unutar m:tel mreže i i drugim mobilnim mrežama u BiH
0.06
0.06
MMS
0.06
0.06
Međunarodni pozivi
I Zona* 0.24 0.24
Ia Zona* 0.44 0.44
II Zona* 0.44 0.44
III Zona* 0.70 0.70
IIIa Zona* 0.70 0.70
IV Zona* 1.70 1.70
V Zona* 10.00 10.00

 

Moj Mix kombinacije

U skladu sa vašim potrebama odaberite jednu od Moj Mix tarifnih kombinacija.

 
FLEX bonusi
FLAT bonusi
Pretplata
Cijene su izražene u KM i nije uračunat PDV.
*korisnicima tarifnog modela MojMix80 omogućava se prenos neiskorištenog bonusa u naredni obračunski period. Preneseni bonus važi samo jedan obračunski period.
Tarifa
Minute
SMS
Mob.Internet
Minute
SMS
Mob.Internet
 
 

prema m:tel mob/fiksnim  mrežama

prema svim mrežama u BiH

u m:tel
mreži

prema svim mob/fiksnim  mrežama u BiH

prema svim mrežama u BiH

u m:tel
mreži

 
 
MojMix15
60
100
-
60
100
-
15 KM
 
MojMix20
60
60
100
100
250
100
500 MB
-
-
60
60
100
100
250
100
500 MB
-
-
 
20 KM
 
 
MojMix25
60
60
60
100
100
100
250
500
100
250
1GB
500 MB
-
500 MB
-
60
60
60
100
100
100
250
500
100
250
1 GB
500 MB
-
500 MB
-

25 KM
 
 
 
MojMix30
 
60
60
60
100
100
100
200
100
250
500
100
250
500
100
2GB
1GB
500MB
1GB
500GB
-
-
60
60
60
100
100
100
200
100
250
500
100
250
500
100
2GB
1GB
500 MB
1GB
500 MB
-
-
30 KM
 
 
MojMix35
 
60
60
100
100
100
200
200
250
500
100
250
500
100
250
2GB
1GB
2GB
1GB
500MB
500MB
-
60
60
100
100
100
200
200
250
500
100
250
500
100
250
2 GB
1GB
2 GB
1 GB
500 MB
500 MB
-

35 KM
 
 
MojMix40
60
100
100
200
200
200
500
250
500
100
250
500
2GB
2GB
1GB
1GB
500MB
-
60
100
100
200
200
200
60
250
500
100
250
500
2 GB
2 GB
1 GB
1 GB
500 MB
-

40 KM
 
 
 

MojMix45
100
200
200
200
500
100
250
500
2GB
2GB
1GB
500MB
100
200
200
200
500
100
250
500
2 GB
2 GB
1 GB
500 MB

45 KM
 
 
MojMix50
200
200
250
500
2GB
1GB
200
200
250
500
2 GB
1 GB
50 KM
 
MojMix55
200
500
500
100
2GB
-
200
500
500
100
2 GB
-
55 KM
 
MojMix60
500
500
100
250
500MB
-
500
500
100
250
500 MB
-
60 KM
 
MojMix65
500
500
500
100
250
500
1GB
500MB
-
500
500
500
100
250
-
1 GB
500 MB
-
 
65 KM
 
 
MojMix70
500
500
500
100
250
500
2GB
1GB
500MB
500
500
500
100
250
500
2 GB
1 GB
500 MB
70 KM
 
MojMix75
500
500
250
500
2GB
1GB
500
500
250
500
2 GB
1 GB
75 KM
 
MojMix80*
500
500
2GB
500
500
2 GB
80 KM

Korisnici tarifnog modela Moj Mix Flex i Moj Mix Flat koji izaberu jedan od Bonusa - Mobilni internet u m:tel mreži, mogu koristiti uslugu prenosa podataka kako slijedi:

mobilni internet
APN
Internet pristup
Količina podataka
uz maksimalnu brzinu
Maksimalna brzina prenosa podataka u paketu
Cijena nakon potrošene količine podataka uz maksimalnu brzinu
Maksimalna brzina van paketa u m:tel mreži
500MB
mtelsmart
neograničen
500 MB
do 7,2 Mb/s
0.00 KM
64 Kb/s
1 GB
mtelsmart
neograničen
1 GB
do 21 Mb/s
0.00 KM
128 Kb/s
2 GB
mtelsmart
neograničen
2 GB
do 21 Mb/s
0.00 KM
128 Kb/s

Tarifni dodatak za mobilni internet

Ukoliko želite, nakon utrošenog bonusa prenosa podataka po maksimalnoj brzini, možete aktivirati dodatnih 250MB po maksimalnoj brzini za cijenu od 5 KM (bez PDV).

Promjena tarifnog modela

Ako želite promijeniti tarifni paket  cijene prelaska su regulisane kako slijedi:

  • Korisnicima kojima je preostalo 3 i manje mjeseci do isteka minimalnog perioda trajanja ugovornog odnosa, promjena tarifnog modela je besplatna.
  • Korisnicima kojima je preostalo više od 3 mjeseca do isteka minimalnog perioda trajanja ugovornog odnosa, cijena promjene tarifnog modela utvrđuje se prema kalkulatoru:

* obavezna polja
Informacija o iznosu cijene promjene tarifnih modela korisnicima je dostupna besplatnim pozivom na broj korisničkog servisa kao i na svim prodajnim mjestima m:tel-a.

 

 

Koji je vaš mix?


Uputstvo: Iz svake kolone izaberite bonus i dobićete savršenu Moj Mix kombinaciju.