Moj Mix

Moj Mix

Nova tarifa Moj Mix Vam pruža mogućnost da spakujete svoj personalizovani tarifni paket. Birate količinu minuta i poruka koja odgovara Vašim potrebama i uz to, kao opciju, birate bonus za mobilni internet. Bonus koristite po punoj brzini, a nakon toga imate neograničeni mobilni internet po nižoj brzini.

Kao korisnik Moj Mix Flax tarifnog modela, bonus za minute možete iskoristiti za pozive prema mobilnim i fiksnim brojevima unutar mreže m:tel-a , a  kao korisnik Moj Mix Flat tarifnog modela, bonuse možete da koristite za pozive prema svim mobilnim i  fiksnim mrežama u BiH. Bonus za poruke u oba tarifna modela možete koristiti za slanje poruke prema svim mobilnim mrežama u BiH.


Izbor počinje sa Moj Mix Flex i Flat paketima:

  • Flex paketi su za one koji većinom pričaju unutar m:tel mreže
  • Flat paketi su za one koji pozivaju i druge mreže u BiH

Ukoliko, na primjer, izaberete tarifni paket Moj Mix 20, za 20KM mjesečno možete izabrati 60 min i 250 SMS/MMS, ili 60 min, 100 SMS i 500 MB, ili izaberite neku drugu kombinaciju minuta, poruka i neograničenog interneta koja Vama odgovara.

Pričajte, tipkajte i surfajte, baš onako kako Vama odgovara.

 

Vrsta poziva
Tarifni model

Cijene su izražene u KM/min i ne sadrže PDV. Tarifni interval na sve pozive je 60+1 sekundi.
I Zona -  fiksne mreže u Srbiji i Crnoj Gori
Ia Zona - mobilne mreže u Srbiji i Crnoj Gori
II Zona - fiksne i mobilne mreže u Hrvatskoj
III Zona - fiksne i mobilne mreže u Evropi
IIIa Zona - fiksne i mobilne mreže u SAD, Kanadi i Australiji
IV Zona - fiksne i mobilne mreže u ostalom dijelu Svijeta
V Zona  - Satelit

 
Moj Mix Flex
Moj Mix Flat
Pozivi unutar m:tel mobilne mreže
0.15
0.18
Pozivi prema drugim mobilnim mrežama u BiH
0.20
0.18
Pozivi  prema fiksnoj m:tel mreži
0.15
0.18
Pozivi prema drugim fiksnim mrežama u BiH
0.20
0.18
Pozivi ka 2 prijatelj broja
0.06
0.06
SMS unutar m:tel mreže i i drugim mobilnim mrežama u BiH
0.06
0.06
MMS
0.06
0.06
Međunarodni pozivi
I Zona* 0.24 0.24
Ia Zona* 0.44 0.44
II Zona* 0.44 0.44
III Zona* 0.70 0.70
IIIa Zona* 0.70 0.70
IV Zona* 1.70 1.70
V Zona* 10.00 10.00

 

Moj Mix kombinacije

U skladu sa vašim potrebama odaberite jednu od Moj Mix tarifnih kombinacija.

Moj Mix Flex i Moj Mix Flat kombinacije
Bonusi
Pretplata
Cijene su izražene u KM i nije uračunat PDV.
 
Minute
SMS
Mob.internet
 
Moj Mix 15
60
100
-
15 KM
         
 
60
100
500 MB
 
20 KM
 
Moj Mix 20
60
250
-
 
100
100
-
         
 
60
100
1 GB

 
25 KM
 
 
60
250
500 MB
Moj Mix 25
60
500
-
 
100
100
500 MB
 
100
250
-
         
 
60
100
2GB

 
30 KM
 
60
250
1GB
 
60
500
500 MB
Moj Mix 30
100
100
1GB
 
100
250
500 MB
 
100
500
-
 
200
100
-
         
 
60
250
2 GB

35 KM
 
 
60
500
1GB
 
100
100
2 GB
Moj Mix 35
100
250
1 GB
 
100
500
500 MB
 
200
100
500 MB
 
200
250
-
         
 
60
500
2 GB

40 KM
 
 
 
100
250
2 GB
Moj Mix 40
100
500
1 GB
 
200
100
1 GB
 
200
250
500 MB
 
200
500
 
         
 
100
500
2 GB

45 KM
 
Moj Mix 45
200
100
2 GB
 
200
250
1 GB
 
200
500
500 MB
         
Moj Mix 50
200
250
2 GB
 
50 KM
 
200
500
1 GB
         
Moj Mix 55
200
500
2 GB
 
55 KM
 
500
100
-
         
Moj Mix 60
500
100
500 MB
 
60 KM
 
500
250
 
         
 
500
100
1 GB
 
65 KM
 
Moj Mix 65
500
250
500 MB
 
500
500
-
         
 
500
100
2 GB
 
 
70 KM
Moj Mix 70
500
250
1 GB
 
500
500
500 MB
         
Moj Mix 75
500
250
2 GB
 
75 KM
 
500
500
1 GB
         
Moj Mix 80
500
500
2 GB
80 KM

Korisnici tarifnog modela Moj Mix Flex i Moj Mix Flat koji izaberu jedan od Bonusa - Mobilni internet u m:tel mreži, mogu koristiti uslugu prenosa podataka kako slijedi:

mobilni internet
APN
Internet pristup
Količina podataka
uz maksimalnu brzinu
Maksimalna brzina prenosa podataka u paketu
Cijena nakon potrošene količine podataka uz maksimalnu brzinu
Maksimalna brzina van paketa u m:tel mreži
500MB
mtelsmart
neograničen
500 MB
do 7,2 Mb/s
0.00 KM
64 Kb/s
1 GB
mtelsmart
neograničen
1 GB
do 21 Mb/s
0.00 KM
128 Kb/s
2 GB
mtelsmart
neograničen
2 GB
do 21 Mb/s
0.00 KM
128 Kb/s

Tarifni dodatak za mobilni internet

Ukoliko želite, nakon utrošenog bonusa prenosa podataka po maksimalnoj brzini, možete aktivirati dodatnih 250MB po maksimalnoj brzini za cijenu od 5 KM (bez PDV).

Promjena tarifnog modela

Ako želite promijeniti tarifni paket  cijene prelaska su regulisane kako slijedi:

  • Korisnicima kojima je preostalo 3 i manje mjeseci do isteka minimalnog perioda trajanja ugovornog odnosa, promjena tarifnog modela je besplatna.
  • Korisnicima kojima je preostalo više od 3 mjeseca do isteka minimalnog perioda trajanja ugovornog odnosa, cijena promjene tarifnog modela, utvrđuje se prema formuli:

Cijena promjene = (1 -  Ug - m1 ) * ( ТМ1*к1 –ТМ2*к2)
                                             Ug-3                                         

gdje su:

TM1 – mjesečna pretplata tarifnog modela sa kojeg korisnik prelazi
TM2 – mjesečna pretplata tarifnog modela na koji korisnik prelazi
k1 - koeficijent tarifnog modela sa kojeg korisnik prelazi
k2 - koeficijent tarifnog modela na koji korisnik prelazi
m1- broj mjeseci do isteka minimalnog perioda trajanja ugovora
Ug – minimalni period trajanja ugovora (u mjesecima)

Ukoliko je dobijeni iznos po navedenoj formuli negativan, promjena tarifnog modela je besplatna.
Cijena promjene tarifnog modela koja je utvrđena datom formulom je bez PDV-a

 

Koji je vaš mix?


Uputstvo: Iz svake kolone izaberite bonus i dobićete savršenu Moj Mix kombinaciju.