Moj Mix Flat/Flex

Moj Mix tarife vam pružaju mogućnost da spakujete svoj personalizovani tarifni paket. Birate količinu minuta i poruka koja odgovara vašim potrebama i uz to, kao opciju, birate bonus za mobilni internet. Bonus koristite po punoj brzini, a nakon toga imate neograničeni mobilni internet po nižoj brzini.

Kao korisnik Moj Mix Flax tarifnog modela, bonus za minute možete iskoristiti za pozive prema mobilnim i fiksnim brojevima unutar mreže m:tel-a , a  kao korisnik Moj Mix Flat tarifnog modela, bonuse možete da koristite za pozive prema svim mobilnim i  fiksnim mrežama u BiH. Bonus za poruke u oba tarifna modela možete koristiti za slanje poruke prema svim mobilnim mrežama u BiH.


Izbor počinje sa Moj Mix Flex i Flat paketima

  • Flex paketi su za one koji većinom pričaju unutar m:tel mreže
  • Flat paketi su za one koji pozivaju i druge mreže u BiH

Ukoliko, na primjer, izaberete tarifni paket Moj Mix 25, za 25 KM mjesečno možete izabrati 60 min, 100 SMS/MMS i 1 GB mobilnog interneta ili izaberite neku drugu kombinaciju minuta, poruka i neograničenog interneta koja Vama odgovara. Mi vam posebno preporučujemo Moj Mix 80 u kojem za 80 KM mjesečno  dobijate bonus od 500 minuta razgovora (Flex: prema fiksnim i mobilnim u m:tel mreži ili Flat: prema svim mrežama u BiH), 500 SMS/MMS (prema svim mrežama u BiH) i 2 GB mobilnog interneta (u m:tel mreži).

PROMO: Iskoristite promo ponudu i razgovore prema mobilnoj mreži m:tel Austria plaćajte po cijeni od 0,55 KM/min.

Vrsta poziva
Tarifni model

Cijene su izražene u KM/min i ne sadrže PDV. Tarifni interval na sve pozive je 60+1 sekundi.
I Zona* - Fiksnemreže u Srbiji i Crnoj Gori
Ia Zona* - Mobilne mreže operatora u Srbiji i Crnoj Gori
II Zona* -  Fiksne i mobilne mreže u Hrvatskoj

III Zona*  - fiksne/mobilne mreže Evropi
IIIa Zona* - fiksne/mobilne mreže u SAD i Kanadi
IV Zona* - fiksne/mobilne mreže u ostalom dijelu Svijeta

V Zona* - Satelit

 
Moj Mix Flex
Moj Mix Flat
Pozivi unutar m:tel mobilne mreže
0.15
0.18
Pozivi prema drugim mobilnim mrežama u BiH
0.20
0.18
Pozivi  prema fiksnoj m:tel mreži
0.15
0.17
Pozivi prema drugim fiksnim mrežama u BiH
0.20
0.18
Pozivi ka 2 prijatelj broja
0.06
0.06
SMS unutar m:tel mreže i drugim mobilnim mrežama u BiH
0.06
0.06
MMS
0.06
0.06
Međunarodni pozivi
I Zona* 0.24 0.24
Ia Zona* 0.55 0.55
II Zona* 0.55 0.55
III Zona* 0.70 0.70
IIIa Zona* 0.70 0.70
IV Zona* 1.70 1.70
V Zona* 10.00 10.00

 

Moj Mix kombinacije

U skladu sa vašim potrebama odaberite jednu od Moj Mix tarifnih kombinacija.

Moj Mix Flex/Flat
Bonusi
Pretplata
Cijene su izražene u KM i nije uračunat PDV.
 
Minute
SMS
Mob.internet
 
Moj Mix 15
60
100
-
15 KM
 
Moj Mix 20
60
100
500 MB
 
20 KM
 
60
250
-
100
100
-
 
 
Moj Mix 25
60
100
1 GB

 
25 KM
 
60
250
500 MB
60
500
-
100
100
500 MB
100
250
-
 
 
 
Moj Mix 30
60
100
2GB

 
30 KM
60
250
1GB
60
500
500 MB
100
100
1GB
100
250
500 MB
100
500
-
200
100
-
 
 
 
Moj Mix 35
60
250
2 GB

35 KM
 
60
500
1GB
100
100
2 GB
100
250
1 GB
100
500
500 MB
200
100
500 MB
200
250
-
 
 
Moj Mix 40
60
500
2 GB

40 KM
 
 
100
250
2 GB
100
500
1 GB
200
100
1 GB
200
250
500 MB
200
500
 
 
Moj Mix 45
100
500
2 GB

45 KM
 
200
100
2 GB
200
250
1 GB
200
500
500 MB
 
Moj Mix 50
200
250
2 GB
 
50 KM
200
500
1 GB
 
Moj Mix 55
200
500
2 GB
 
55 KM
500
100
-
 
Moj Mix 60
500
100
500 MB
 
60 KM
500
250
 
 
Moj Mix 65
500
100
1 GB
 
65 KM
 
500
250
500 MB
500
500
-
 
Moj Mix 70
500
100
2 GB
 
 
70 KM
500
250
1 GB
500
500
500 MB
 
Moj Mix 75
500
250
2 GB
 
75 KM
500
500
1 GB
 
Moj Mix 80
500
500
2 GB
80 KM

Korisnici tarifnog modela Moj Mix Flex i Moj Mix Flat koji izaberu jedan od Bonusa - Mobilni internet u m:tel mreži, mogu koristiti uslugu prenosa podataka kako slijedi:

Mobilni internet
APN
Internet
Podaci uz maksimalnu brzinu
Maksimalna brzina prenosa podataka u paketu
Cijena nakon potrošene količine podataka uz maksimalnu brzinu
Maksimalna brzina van paketa u m:tel mreži
500MB
mtelsmart
neograničen
500 MB
do 7,2 Mb/s
0.00 KM
64 Kb/s
1 GB
mtelsmart
neograničen
1 GB
do 21 Mb/s
0.00 KM
64 Kb/s
2 GB
mtelsmart
neograničen
2 GB
do 21 Mb/s
0.00 KM
128 Kb/s

Tarifni dodatak za mobilni internet

Ukoliko želite, nakon utrošenog bonusa prenosa podataka po maksimalnoj brzini, možete aktivirati dodatnih 250MB po maksimalnoj brzini za cijenu od 5 KM (bez PDV).

Promjena tarifnog modela

Kalkulator promjene tarifnog modela možete pogledati ovdje.

 

Datum objave: 20-03-2012