Moji najbliži

Besplatni razgovori unutar grupe, dodatni bonus i jedinstvena cijena saobraćaja za postpaid i prepaid članove grupe.

Tarifni model Moji najbliži omogućava korisnicima da sami u skladu sa svojim potrebama, kreiraju grupu u okviru koje će članovi njihove porodice ostvariti pravo na besplatne međusobne razgovore i dodatni bonus, uz jedinstvenu cijenu saobraćaja za postpaid i prepaid članove grupe.

Tarifni model Moji najbliži pruža mogućnost članovima porodice da međusobno razgovaraju po cijeni od 0 KM, uz naplatu uspostave poziva od 0,06 KM (sa PDV-om).

Prepaid članovi grupe koji žele ostvariti besplatne razgovore u okviru grupe mogu to uraditi  ukoliko prije biranja korisničkog broja člana VPN grupe ili kratkog broja člana VPN grupe, biraju kratki kod 99.

Mjesečna pretplata i bonusi za članove grupe zavise od odabranog paketa. U zavisnosti od broja članova i vaših potreba možete da odaberete jedan od četiri ponuđena paketa. U sklopu mjesečnih pretplata tu su i bonusi minuta, SMS i neograničenog mobilnog interneta, a grupe mogu, po želji, da si dodaju i jednog člana iz postpaid fiksne telefonije.
 

Moji najbliži Flex/Flat Moji najbliži 15 Moji najbliži 25 Moji najbliži 40 Moji najbliži 60
Pretplata za postpaid člana grupe (po članu) 17,55 KM 29,25 KM 46,80 KM 70,20 KM
Pretplata za prepaid člana grupe (po članu) 11.70  KM
Naknada za članstvo u grupi za postpaid korisnika m:tel fiksne telefonije 3.51 KM
Broj postpaid korisnika 1-2
Broj prepaid korisnika 1-3 1-3 2-4 2-4
Broj korisnika fiksne telefonije 0-1
Aktiviranje za novog postpaid i prepaid člana grupe 1,17 KM
Cijene sadrže PDV.

Bonusi

Bonusi
  Moji najbliži 15 Moji najbliži 25 Moji najbliži 40 Moji najbliži 60
Bonus minute za postpaid člana grupe 60 100 200 350
Bonus SMS/MMS za postpaid člana grupe 100 100 250 500
Bonus za prepaid člana grupe 11,70 KM

Bonus mobilni internet za postpaid člana grupe u m:tel mreži

Mobilni internet Internet

Podaci u mreži uz maksimalnu  brzinu 

Maks.brzina prenosa podataka u paketu (preuzimanje-slanje) Cijena nakon potrošene količine podataka uz maksimalnu brzinu Brzina nakon potrošene maks. količine podataka
500MB flat 500 MB do 7,2 Mb/s- 2Mb/s 0.00 KM 64 Kb/s
1GB flat 1 GB do 21 Mb/s - 5,76 Mb/s 0.00 KM 128 Kb/s
APN za oba tarifna modela je mtelsmart. Obračunska jedinica za mobilni internet je 1 kB.

Postpaid članovi grupe tarifnog modela  „Moji najbliži“ koji su izabrali jedan od bonusa sa neograničenim internet pristupom, nakon utrošene količine prenosa podataka po maksimalnoj brzini u okviru mjesečne pretplate, mogu aktivirati tarifni dodatak:

  Podaci
u m: tel mreži
Brzina prenosa podataka Cijena
Tarifni dodatak 250MB Maksimalna brzina prenosa u okviru tarifnog modela 5,85 KM
Cijene sadrže PDV.

Aktivacija tarifnog dodatka se vrši slanjem besplatne SMS poruke sa ključnom riječi NET250 na kratki broj 065 1111. Korisnik može više puta u toku jednog obračunskog perioda aktivirati tarifni dodatak. Po isteku obračunskog perioda neiskorišteni iznos tarifnog dodatka se briše.

Prednost tarifnog modela Moji najbliži je u jedinstvenoj cijeni saobraćaja za sve članove, a cijene zavise od odabranog Flex ili Flat modela.

Postpaid/prepaid korisnici - članovi  grupe Moji najbliži Flex Moji najbliži Flat
Pozivi unutar grupe  „Moji najbliži“ Flex/Flat (KM/min) 0,00 0,00
Uspostava poziva za pozive unutar grupe  „Moji najbliži“ Flex/Flat (KM/poziv) 0,06 0,06
Pozivi unutar mobilne m:tel-a(KM/min) 0,18 0,21
Pozivi unutar fiksne mreže m:tel-a (KM/min) 0,18 0,20
Pozivi prema ostalim fiksnim mrežama u BiH (KM/min) 0,18 0,20
Pozivi prema ostalim mobilnim mrežama u BiH (KM/min) 0,23 0,21
SMS unutar grupe, m:tel mobilna mreža, mobilne mreže u BiH i mreže mt:s Srbija, m:tel C.Gora (KM/SMS) 0,07 0,07
MMS (KM/po poruci) 0,07 0.07
Tarifni interval 60+1sec 60+1sec
Prenos podataka za prepaid člana grupe (KM/MB) 0.35 0.35
Cijene su izražene sa PDV-om.
Međunarodni saobraćaj za korisnike mobilne telefonije tarifnog modela  „Moji najbliži“ Flex  i  „Moji najbliži“ Flat obračunavaće se u skladu sa važećim Cjenovnikom za postpaid korisnike.
Za postpaid korisnika usluga fiksne telefonije m:tel-a, člana grupe  „Moji najbliži“ Flex/Flat, cijene domaćeg i međunarodnog saobraćaja, obračunavaju se prema važećem Cjenovniku fiksne telefonije, a cijena poziva prema postpaid i prepaid korisnicima mobilne telefinije - članovima grupe  „Moji najbliži“ Flex/Flat, obračunava se po cijeni poziva prema mobilnoj mreži m:tel - a, koja je definisana važećim  Cjenovnikom.

Prepaid članovima grupe bonusi od 10 KM dodavaće se na postojeće stanje prepaid računa, a ukoliko prepaid član grupe ima potrebu za korišćenjem mobilnog interneta, ovu opciju može odabrati putem usluge “Moj meni”, biranjem kratkog koda *100#.

Tarifa Bonus mobilni internet Trajanje Cijena Max. brzina
prenosa podataka
Brzina prenosa
nakon potrošene količine podataka
Internet 100MB 100МB 1 dan 1,17 KM do 21 Mb/s / 5,76 Mb/s 64 kb/s
Internet 1GB 1GB 1 dan 2,34 KM do 21 Mb/s / 5,76 Mb/s 128 kb/s
Internet 250MB 250МB 15 dana 5,85 KM do 21 Mb/s / 5,76 Mb/s 128 kb/s
Internet 1 GB 1 GB 30dana 11,70 KM do 21 Mb/s / 5,76 Mb/s 128 kb/s
U cijene je uključen PDV.

Postojeći postpaid pretplatnici koji nisu u obavezi minimalnog perioda trajanja ugovora, mogu izvršiti promjenu na tarifni model  Moji najbliži Flex i  Moji najbliži Flat po cijenama i uslovima promjene postpaid tarifnog modela definisanim važećim Cjenovnikom

Promjena tarifnog modela

Kalkulator promjene tarifnog modela možete pogledati ovdje.

Datum objave: 20-03-2012