Način plaćanja

Iskoristite vrijeme za prave stvari! Zaboravite na gužve i redove za plaćanje računa. Vrijeme je novac, a mi ga štedimo za vas. Da bismo svoju uslugu učinili bržom i lakše dostupnom, u saradnji sa nekoliko banaka omogućavamo vam plaćanje svih m:tel računa na jednostavniji način, bez dolaska u m:tel prodajna mjesta.

Račune možete platiti na više načina:

Potpuno automatski putem usluge trajnog naloga

Plaćanje m:tel računa putem trajnog naloga je usluga kojom dajete ovlašćenje banci da obavlja plaćanje vaših m:tel računa do datuma dospjeća. Banka će svaki mjesec izmiriti vaše dospjele m:tel račune automatskim prebacivanjem sedstava sa vašeg tekućeg računa na račun m:tela, a vi ćete imati priliku da vidite izvršenu transakciju na svom izvodu računa. Uvid u svoje troškove možete imati putem E-mal računa ili računa koji će vam stizati na kućnu adresu.

Uslugu trajnog naloga je moguće realizovati u sljedećim bankama:

  • Nova banka
  • Unicredit Bank Banjaluka
  • NLB Razvojna banka
  • Sberbank
  • Hypo Alpe Adria bank
  • Komercijalna banka Banjaluka

Putem aplikacije m:pay

m:pay aplikacija omogućava vam jednostavno, brzo i sigurno plaćanje računa putem mobilnog telefona ili tableta. Korišćenje aplikacije veoma je jednostavno, a sve što je potrebno jesta da imate račun u Novoj banci, skinete aplikaciju za vaš Android ili IOS uređaj, imate pristup mobilnom internetu i pokrenete aplikaciju.

Pri prvom pokretanju aplikacije biće vam potrebni podaci koje ćete dobiti od banke putem SMS-a i koji će sadržavati kodove neophodne za aktivaciju. Nakon toga m:pay aplikaciji pristupićete kad god vi to želite samo uz pomoć PIN broja kojeg ste sami odabrali u procesu aktivacije i kojeg možete promijeniti kad god to poželite putem opcije za podešavanja.

Proces plaćanja računa putem m:pay aplikacije biće vam jasan čim prvi put pristupite početnom ekranu na kojem su vam pregledno izlistane sve dostupne opcije. One vam omogućavaju da platite svoje račune ali i račune drugih ukoliko imate njihov poziv na broj. Dakle, putem ove usluge ne morate plaćati račune samo sebi već i vašim roditeljima, prijateljima ili djeci koji nisu u mogućnosti da direktno koriste ovu uslugu.

Istorija svih plaćenih računa, transkacija i dopuna uvijek će vam biti dostupna jer će biti na vašem telefonu, a uz ovu uslugu neće se dešavati da zaboravite platiti račun ili da morate stajati u dugim redovima ispred šaltera banaka.

Račune je moguće platiti, uz proviziju, i u ostalim bankama i poslovnicama Pošta Srpske.

Datum objave: 21-03-2012