Tarife

Paketi mobilnog interneta u Total Groupu

m:web

m:web usluga je namijenjena za poslovne korisnike i dodjeljuje se uz Total Group tarifne modele.
Paketi su usmjereni prema korisnicima koji žele brz prenos podataka i pristup internetu isključivo na svom
mobilnom telefonu. Korisnik koji posjeduje telefon koji ne podržava 3G standard ili ako se on trenutno nalazi van
dometa 3G mreže i dalje je online preko GPRS/EDGE tehnologija.
Korisnici Total Groupa mogu koristiti tarifne pakete m:web Standard, m:web 500MB, m:web 1GB i m:web 2GB na
sljedeći način:

  • Master broj može koristiti tarifne pakete m:web samo na poslovnom računu (m:web pretplata, trošak i odgovara-jući popust generisaće se isključivo na poslovnom računu)
  • Članovima grupe koji mogu da koriste prenos podataka uokviru svog profila (Profil 6+), automatski je uključen tarifni model m:web Standard i po tom tarifnom modelu mogu koristiti bonus za prenos podataka.

Uz odobrenje nosioca Grupe, ovi članovi mogu umjesto m:web Standarda da koriste bilo koji m:web tarifni model
sa mjesečnom pretplatom bilo na privatnom ili poslovnom računu.

Tarifa Pretplata  Internet Podaci u m:tel mreži uz maksimalnu
brzinu
Maksimalna
brzina prenosa podataka u paketu
Cijena nakon
potrošene količine podataka  uz maksimalnu
brzinu
Maksimalna
brzina van paketa u m:tel mreži
Obračunska jedinica 10kB. U cijene je uključen PDV.
m:web500MB 5,85 KM flat 500MB

7,2/2 Mb/s

0 KM 64kb/s
m:web 1GB 11,70 KM flat 1GB 7,2/2 Mb/s 0 KM 64kb/s
m:web 2GB

17,55  KM

flat 2GB 21/5,76 Mb/s 0 KM 128kb/s
Tarifni model APN Pretplata Bonus Saobraćaj
Obračunska jedinica 10kB. Minimalna cijena tarifirane sesije iznosi 0,001 KM.
m:web standard 3g1 0KM U zavisnosti od tarifnog paketa 0,18 KM/MB

Uz mjesečnu pretplatu za korišćenje m:web usluge, korisnik plaća i mjesečnu pretplatu odabranog tarifnog modela.
Neograničen internet pristup i količina podataka dostupna u maksimalnoj brzini prenosa, može se koristiti samo u m:tel mreži dok se roming saobraćaj naplaćuje po standardnom postpaid roming cjenovniku za prenos podataka.
Maksimalna brzina prenosa podataka u paketu su maksimalno ostvarive brzine u m:tel mreži, koje zavise od tehnologije pristupa dostupne na korisnikovoj lokaciji.

m:net

m:net su tarifni paketi za prenos podataka za pravna lica, koji pružaju mogućnost stalnog pristupa internetu uz brzi prenos podataka, na bilo kojem mjestu, uz korišćenje odgovarajućih uređaja.
m:net predstavlja spoj fleksibilnosti mobilnog pristupa internetu i povoljnih cijena, a posebno prilagođeni 3G USB modemi iz m:tel ponude nude i najbolji način korišćenja 3G mreža.
Cijena priključka za m:net uslugu iznosi 1 KM (sa PDV-om) uz koji se dobija postpaid SIM kartica koja se može koristiti isključivo za prenos podataka.

Tarifa Pretplata  Internet Podaci u m:tel
mreži(maksimalna brzinu)
Brzina prenosa podataka u paketu Cijena nakon potrošene količine podataka 
uz maksimalnu brzinu
Brzina van paketa u m:tel mreži
Obračunska jedinica 10KB. U cijene je uračunat PDV.
m:net 2GB 11,70 KM flat 2 GB  7,2 / 2 Mb/s 0 KM 64kb/s
m:net 8GB 23,40 KM flat 8GB 21 / 5,76 Mb/s 0 KM 128kb/s
m:net16GB 35,10 KM flat 16GB 21 / 5,76 Mb/s 0 KM 128kb/s
m:net32GB 46,80 KM flat 32 GB 21 / 5,76 Mb/s 0 KM 128kb/s

Neograničen internet pristup i količina podataka dostupna u maksimalnoj brzini prenosa, može se koristiti samo u m:tel mreži dok se roming saobraćaj naplaćuje po standardnom postpaid roming cjenovniku za prenos podataka.

Maksimalna brzina prenosa podataka u paketu su maksimalno ostvarive brzine u m:tel mreži, koje zavise od tehnologije pristupa dostupne na korisnikovoj lokaciji.

Korisnici m:web i m:net i tarifnih modela koji imaju potrebu za maksimalnom brzinom prenosa podataka i nakon utrošene količine prenosa podataka po maksimalnoj brzini uključene u tarifnom modelu, mogu aktivirati tarifni dodatak slanjem besplatnog SMS-a sa ključnom riječi NET250 na kratki broj 0651111.

Korisnici BlackBerry usluge koji imaju potrebu za maksimalnom brzinom prenosa podataka i nakon utrošene količine prenosa podataka po maksimalnoj brzini uključene u tarifnom modelu, mogu aktivirati tarifni dodatak slanjem besplatnog SMS-a sa ključnom riječi NET250 na kratki broj 0651111.

  Podaci u m:tel mreži Brzina prenosa podataka Cijena
Tarifni dodatak 250MB Maksimalna brzina prenosa podataka
u okviru tarifnog modela
5,85 KM

Korisnik može više puta u toku jednog obračunskog perioda aktivirati tarifni dodatak. Po isteku obračunskog perioda neiskorišteni iznos tarifnog dodatka se briše. Hardverska rješenja, u vidu USB stika ili PC Card uređaja, obezbjeđuju najbolji način pristupa internetu. On je moguć u cijeloj m:tel mobilnoj mreži, bilo da se radi o 3G ili GPRS/EDGE pristupu.

Korisnici m:net usluge SMS poruke mogu slati po slijedećim cijenama:

Usluga Cijena
SMS  m:tel mreža i druge mreže u BiH 0.07 KM
SMS mobilne mreže Telekom Srbija (m:ts Srbija i m.tel C.Gora) 0.09 KM
SMS ostale  mreže 0.16 KM

U cijene je uračunat PDV.

Datum objave: 25-05-2017