Tarifne opcije za poslovne korisnike

Tarifni dodaci za mobilni internet

Aktivacijom jednog od ponuđenih tarifnih dodataka vašu brzinu prenosa podataka u paketu možete povećati i nakon što ste je potrošili, te nastaviti surfovanje po maksimalnoj brzini.

  • NET 500 od 500 MB po cijeni od 5,85 KM (sa PDV-om)
  • Giga NET 2 od 2 GB po cijeni od 11,70 KM (sa PDV-om)
  • Giga NET 4 od 4 GB po cijeni od 17,55 KM (sa PDV-om)

Aktivacija tarifnog dodatka „500MB“ , „Giga NET 2“ i  „Giga NET 4“  se vrši slanjem besplatne SMS poruke sa ključnom riječi NET500,  NET2GB i  NET4GB na kratki broj 0651111 ili putem m:go aplikacije.

Provjera iskorišćene količine podataka vrši se slanjem besplatne SMS poruke sadržaja STANJE na kratki broj 065 1111. Korisnik može više puta u toku jednog obračunskog perioda aktivirati tarifni dodatak.

Ino tarifne opcije

Ukoliko ste poslovni korisnik jedne od tarifnih modela: m:biz, Flex Plus, Flat Plus,  Bez Limita-Flex, Bez Limita-Flat i Flat 1, možete odabrati Ino tarifnu opciju i razgovarati povoljnije sa svojim poslovnim partnerima u inostranstvu.

Tarifnu opciju Švedska 500 i Tarifnu opciju Njemačka 500 možete da nabavite po cijeni od 58,50 KM, a aktiviranjem odabrane tarifne opcije postpaid članovi VPN grupe dobijaju zajednički bonus od 500 minuta poziva prema mobilnim i fiksnim mrežama zemlje za čiju tarifnu opciju ste se opredijelili.

Ukoliko se odlučite za jednu od ovih tarifnig opcija, cijena minute za pozive prema mobilnim i fiksnim mrežama navedenih zemalja nakon istrošenog bonusa od 500 min iznosi 0,16 KM za korisnike tarifnih modela Bez Limita-Flex i Flex Plus, odnosno 0,21 KM a za korisnike tarifnih modela Bez Limita- Flat, Flat Plus i Flat 1.

Ukoliko se odlučite za Tarifnu opciju Evropa po cijeni od 11,70 KM, cijena poziva prema međunarodnoj zoni III – evropske zemlje bez Srbije, Crne Gore i Hrvatske postpaid članovima VPN grupe obračunavaće se po 0,35 KM po minuti. Ukoliko odaberete Tarifnu opciju Evropa 500 po cijeni od 117 KM dobićete 500 minuta zajedničkog bonusa za postpaid članove VPN grupe prema međunarodnoj zoni III – evropske zemlje bez Srbije, Crne Gore i Hrvatske, a cijena minute za pozive prema mobilnim i fiksnim mrežama evropskih zemlja bez Srbije, Crne Gore i Hrvatske nakon istrošenog bonusa od 500 minuta obračunavaće vam se 0,35 KM po minuti.

Cijena Tarifne opcije USA, CAN, AUS za poslovne korisnike iznosi 58,50 KM, a uz nju dobijate vi i vaši članovi bonus od 500 minuta poziva prema Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji i Kanadi, a cijena minute za pozive prema ovim zemljama nakon istrošenog bonusa od 500 minuta takođe iznosi 0,35 KM.

Aktivaciju, odnosno deaktivaciju Ino tarifnih opcija možete izvršiti putem m:tel predstavnika prodaje. Aktivacija i deaktivacija usluge može se izvršiti bilo kog dana u toku obračunskog perioda. Jednom aktivirana određena tarifna opcija automatski će se produžavati na naredni obračunski period ukoliko ne pošaljete zahtjev za deaktivaciju. Deaktivacija određene tarifne opcije realizuje se po isteku obračunskog perioda (mjeseca) u kojem ste poslali zahtjev za deaktivaciju određene tarifne opcije. Bonus vrijedi za obračunski period u kojem ste aktivirali uslugu.

Moguće je aktivirati više različitih Ino tarifnih opcija.U navedene cijene je uračunat PDV.

mt:s fiksna

Kao poslovni korisnik ukoliko koristite jednu od Total Group usluga, tarifnog modela m:biz, možete da aktivirate tarifnu opciju  m:ts fiksna, koja će vama i svakom članu vaše VPN grupe, omogućiti 50 minuta razgovora prema fiksnoj mreži Telekoma Srbija (za pozive prema brojevima iz opsega 064, 065 i 066) i to po cijeni od 3,51 KM .

Aktivaciju ili deaktivaciju ove tarifne opcije možete izvršiti putem ovlaštenog predstavnika.

U navedene cijene uračunat je PDV.

Datum objave: 31-10-2014