Opšti uslovi

  • Opšte uslove za pružanje telekomunikacionih usluga možete preuzeti ovdje
  • Izmjenu opštih uslova pružanja telekomunikacionih usluga možete preuzeti ovdje
  • Izmjenu opštih uslova pružanja telekomunikacionih usluga možete preuzeti ovdje
  • Izmjenu opštih uslova pružanja telekomunikacionih usluga možete preuzeti ovdje

Datum objave: 19-12-2013