Statutarni organi Društva

Poslovanje Mtel-a a.d. Banja Luka, kao društva kapitala, odnosno akcionarskog društva, definisano je odredbama Zakona o privrednim društvima. Saglasno ovim odredbama i Statutu Društva, Statutarne organe Društva čine: Skupština akcionara, Upravni odbor, Izvršni odbor, generalni direktor, Odbor za reviziju i interni revizor.

Članovi Upravnog odbora su: Predrag Ćulibrk - predsjednik, Dragan Đurđević, Dejan Carević, Slavko Mitrović, Draško Marković, Nenad Tomović i Branko Malović.

Generalni direktor Društva je Marko Lopičić

Izvršni odbor Društva pored generalnog direktora, koji je predsjednik Izvršnog odbora, čine izvršni direktori:

  • Izvršni direktor za operativne poslove, Nikola Rudović, dipl.pravnik
  • Izvršni direktor za tehniku, Miodrag Vojinović, dipl.inž.elektrotehnike
  • Izvršni direktor za finansije Jasmina Lopičić, dipl.ekonomista
  • Izvršni direktor za marketing i prodaju Đorđe Mišić,dipl.pravnik
  • Izvršni direktor za korporativne poslove Vladimir Četrović, dipl. pravnik

Članovi Odbora za reviziju su: Vladislava Argyrakis - predsjednica, Milan Simić i Darko Lakić.
 

Datum objave: 09-04-2012