Statutarni organi Društva

Poslovanje Mtel-a a.d. Banja Luka, kao društva kapitala, odnosno akcionarskog društva, definisano je odredbama Zakona o privrednim društvima. Saglasno ovim odredbama i Statutu Društva, Statutarne organe Društva čine: Skupština akcionara, Upravni odbor, Izvršni odbor, generalni direktor, Odbor za reviziju i interni revizor.

Članovi Upravnog odbora su: Predrag Ćulibrk - predsjednik, Dragan Đurđević, Dejan Carević, Slavko Mitrović, Draško Marković, Nenad Tomović i Branko Malović.

Generalni direktor Društva je Marko Lopičić

Izvršni odbor Društva pored generalnog direktora, koji je predsjednik Izvršnog odbora, čine izvršni direktori:

Članovi Odbora za reviziju su: Vladislava Argyrakis - predsjednica, Milan Simić i Darko Lakić.
 

Datum objave: 09-04-2012