Praćenje vozila

Praćenje vozila - da znate gdje vam je vozilo svakog momenta.

U saradnji sa partnerskim kompanijama u prilici smo da svojim korisnicima ponudimo uslugu Praćenje vozila, koja omogućava praćenje i nadgledanje vozila, odnosno voznog parka u realnom vremenu, kao i uvid u izvještaje o kretanju, stanju i kontroli vozila, u svakom trenutku putem računara ili telefona.

Paket usluga Praćenje vozila realizovan je u saradnji sa našim partnerima, koji nabavljaju i instaliraju GPS/GPRS uređaj u vozila korisnika. Sam GPS/GPRS uređaj, kao i njegova ugradnja u vozila naplaćuju se u skladu sa važećim cjenovnikom partnera.

Usluga 1 do 10 vozila 1 do 50 vozila više od 50 vozila
Pretplata po vozilu 21.94 KM 20.18 KM 17.55 KM
U cijene je uračunat PDV.

Cijene ostalih telekomunikacionih usluga primenjivaće se u skladu sa važećim cjenovnikom za TOTAL DATA usluge, tarifnog modela TOTAL DATA L.

Za više informacija, obratite se e-mailom na adresu poslovni.posrednik@mtel.ba ili telefonom na broj 051/240-222
 

Za pristup svojim informacijama o praćenju vozila kliknite ovdje.

Realizovano uz pomoć  , Max DBS d.o.o. Bijeljina i GALEB GROUP d.o.o. Bijeljina.

Datum objave: 16-09-2013