ADSL Prijava

Postupak zasnivanja pretplatničkog odnosa

Ukoliko se nalzite u zoni dostupnosti ADSLFlat servisa i na odgovarajućoj telefonskoj numeraciji potrebno je da podnesete Zahtjev za zasnivanje ADSLFlat pretplatničkog odnosa i registraciju ADSLFlat servisa, koji možete preuzeti u elektronskoj formi, ili na prodajnom mjestu m:tela, gdje je isti potrebno predati radi dalje provjere tehničke mogućnosti.

Na isti način se može preuzeti i Zahtjev za promjene u ADSL pretplatničkom odnosu, u slučaju da postojeći korisnik m:tel ADSLFlat servisa želi promijeniti; naziv pretplatnika, adresu priključenja (preseljenje), adresu dostave računa, m:tel ADSL paket, m:tel ADSL nalog, pretplatnički broj, privremeno isključenje ili raskid pretplatničkog odnosa. Popunjen obrazac predati na prodajnom mjestu m:tela.

Tehnička podrška za m:tel ADSLFlat servis na besplatnom info telefonu Call center m:tela na broju 0800 50 005 i putem e-mail-a podrska@mtel.ba

Datum objave: 21-03-2012