Priznanja i nagrade

 • Priznanje za značajnu podršku Komore i doprinos privrednom i društvenom razvoju - Privredna komora Banjaluka, 2017
 • Priznanje „Kapetan Miša Anastasijević“, Povelja za najboljeg prijatelja i partnera - Media Invent i Univerzitet u Novom Sadu u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske, 2016
 • Priznanje za najveću kompaniju po neto dobiti u BiH u 2015.godini - "Poslovne novine" i "Privredna štampa" Sarajevo
 • Zlatna medalja za izuzetan doprinos u razvoju telekomunikacionih usluga Izvršnoj jedinici Bijeljina, Grad Bijeljina, 2016
 • Priznanje „Kapetan Miša Anastasijević“ u kategoriji lider održivog razvoja - Media Invent i Univerzitet u Novom Sadu u saradnji sa Privrednom komorom regije Banjaluka, 2015
 • Nagrada "Regionalni biznis partner 2016" - Mass Media International  Beograd
 • Priznanje za doprinos razvoju korporativne društvene odgovornosti u 2015.godini - Privredna komora RS
 • Priznanje za doprinos na unapređenju bezbjednosti saobraćaja - Savjet za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske
 • Nagrada "Best Buy Award"  u Millenials 2015/2016 istraživanju, za najbolji odnos kvaliteta usluga mobilne telefonije i cijene na području BiH, ICERTIAS - International Certification Association GmbH
 • Priznanje za najveću kompaniju po neto dobiti u 2014.godini - Privredna štampa d.o.o Sarajevo
 • Priznanje za doprinos razvoju korporativne društvene odgovornosti u 2014. godini - Privredna komora RS
 • Nagrada "Hall of Fame",  za izuzetne rezultate u primjeni strategije poslovanja po metodologiji Balanced Scorecard (BSC) - Palladium Group Inc, Boston 2014. godine
 • Priznanje "Zlatni donator za pomoć malim preduzećima pogođenim poplavama 2014. godine"  - Američka privredna komore BiH (AmCham BiH) 
 • Priznanje "Najmenadžer i najkompanija 2014. " jugoistočne i srednje Evrope, za izvanredne menadžerske rezultate, razvoj kompanije, kontinuirano povećanje prometa i dobiti, izuzetne rezultate u širenju tržišta mobilne telefonije na području cijele  Bosne i Hercegovine i  kvalitet usluga – lider u branši - Evropsko udruženje menadžera, Direkcija za izbor najmenadžera BiH, jugoistočne i srednje Evrope
 • Priznanje "Privrednik godine"  u 2013. godini – Nezavisne novine
 • Priznanje "Pečat za gospodarstvenika godine" u 2013. godini -  Večernji list
 • Priznanje  "Najmenadžer za 2013. godinu" u Bosni i Hercegovini, za sjajne menadžerske rezultate, izuzetno uspješno vođenje, rad i rezultate kompanije, izvanredno finansijsko poslovanje te kontinuirano praćenje i modernizaciju raznovrsnosti i kvaliteta telekomunikacijskih usluga - Evropsko udruženje menadžera,  Direkcija za izbor najmenadžera BiH, jugoistočne i srednje Evrope
 • Regionalno priznanje za kreativni koncept za promociju usluga kompanije Mtel,  koji je kreirala agencija Aquarius Banjaluka -  BalCannes Weekend Media Festival, Rovinj 2013. godine
 • Priznanje za doprinos razvoju korporativne društvene odgovornosti u 2013. godini - Privredna komora RS
 • Priznanje "Poslodavac godine za lica sa invaliditetom u RS u 2011. godini" -  Agencija za saradnju edukaciju i razvoj (ACED), Koordinacioni odbor invalidskih organizacija RS  i Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS
 • Nagrada za doprinos razvoju korporativne društvene odgovornosti u 2008. godini - Privredna komora RS
 • Najbolja inostrana investicija 2007. godine - Agencija za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA)
 •  

Datum objave: 09-02-2015