Reklamacije

Cijene na službenoj stranici m:tel-a su informativne prirode i zbog mogućih ljudskih grešaka preporučujemo da navedene cijene još jednom provjerite na našim prodajnim mjestima ili putem korisničkog servisa 066 10 10 10.

Reklamaciju na iznos računa za telekomunikacione usluge pretplatnik može uložiti u roku za plaćanje spornog računa, odnosno do 20. u mjesecu za protekli mjesec.

Reklamacija se podnosi lično na m:tel prodajnom mjestu ili dostavlja putem pošte na sljedeće adrese:

Za mobilnu telefoniju:

m:tel
Služba za korisničke odnose
Knjaza Miloša 81
78000 Banja Luka

Za fiksnu telefoniju:

m:tel
Odjeljenje poslova naplate I prigovora korisnika regija Bijeljina
Ulica Kneginje Milice broj 6
Poštanski broj: 76300
Sa naznakom: Reklamacija na visinu računa

m:tel
Odjeljenje poslova naplate i prigovora korisnika regija Prijedor
Vožda Karađorđa br.9
Poštanski broj: 79101
Reklamacija na: Reklamacija na visinu računa

m:tel
Odjeljenje poslova naplate I prigovora korisnika regije Doboj
Ulica: Kneza Lazara br.4
Poštanski broj: 74000
Sa naznakom: Reklamacija na visinu računa

m:tel
Odjeljenje poslova naplate i prigovora korisnika regija Banja Luka
Ulica:Dr Mladena Stojanovića br.8
Poštanski broj:78000
Sa naznakom: Reklamacija na visinu računa

m:tel
Odjeljenje poslova naplate i prigovora korisnika regije Trebinje
Ulica: Srpska br.2
Poštanski broj: 89101 Trebinje
Sa naznakom : Reklamacija na visinu računa

m:tel
Odjeljenje poslova naplate i prigovora korisnika regija Zvornik
Ulica: Svetog Save bb
Poštanski broj: 75400
Sa naznakom: Reklamacija na visinu računa

m:tel
Odjeljenje poslova naplate i prigovora korisnika regija Istočno Sarajevo
Ulica: Gruje Novakovića bb
Poštanski broj: 71350 Sokolac
Sa naznakom: Reklamacija na visinu računa

m:tel
Odjeljenje poslova naplate I prigovora korisnika regije Brčko
Ulica: Bulevar mira br.12
Poštanski broj: 76101
Sa naznakom: Reklamacija na visinu računa

m:tel
Odjeljenje poslova naplate i prigovora korisnika regija Foča
Ulica: 9.maj bb
Poštanski broj: 73300
Sa naznakom: Reklamacija na visinu računa

Datum objave: 21-03-2012