Rokovi plaćanja

Rok za plaćanje m:tel računa (računa za telekomunikacione usluge) je 20. u mjesecu. Rok plaćanja naznačen je na svakom računu, kao i iznos duga na dan izdavanja računa.

Opomene

Ukoliko dugovanja nisu izmirena do naznačenog datuma tj. roka plaćanja, šalje se sms opomena korisnicima mobilne telefonije, odnosno vrši se automatsko prozivanje svih korisnika-dužnika putem govornog automata.

Isključenja

Ukoliko i nakon osam dana nisu izmirena dugovanja, onemogućavaju se odlazni pozivi.
Nakon toga, ukoliko i dalje nisu izmirena dugovanja vrši se automatsko prozivanje dužnika putem govornog automata.
Onemogućavanje odlaznih i dolaznih poziva slijedi 20 dana u mobilnoj, odno 30 dana u fiksnoj telefoniji, nakon isključenja odlaznih poziva.
Kao krajnja mjera naplate potraživanja je trajno isključenje priključka i naplata dugovanja po računima putem nadležnog suda.
Ukoliko korisnik nije u prilici da izmiri dugovanja u cjelosti, postoji mogucnost podnošenja Zahtjeva za izmirenje obaveza u ratama, koji korisnik može podnijeti u najbližem prodajnom mjestu.

Dobro je znati

  • Ukoliko dugovanja po računima nisu izmirena do datuma naznačenog na računu kao rok plaćanja, biće vam obračunata zatezna kamata u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate.
  • Ponovno uključenje fiksnog telefonskog priključka nakon isključenja u oba smijera, naplaćuje se 8.19 KM sa PDV-om.
  • Ukoliko su vaša dugovanja u međuvremenu izmirena, a dobili ste opomenu, smatrajte opomenu nevažećom
  • Vaša dugovanja uvijek možete provjeriti pozivom na besplatne brojeve korisničkog servisa i to putem broja 0800 50 000 (za sve privatne korisnike) i 0800 50 300 (za poslovne korisnike).
  • Plaćajte vaše račune na vrijeme i izbjegnite dodatne troškove koristeći usluge trajnog naloga i dostave računa putem e-maila
  • Koristite usluge m:tel m:pay servisa za još efikasnije plaćanje računa.

Datum objave: 21-03-2012