NetBiz tarifni modeli

NetBiz tarifni modeli omogućavaju, pored  usluge pristupa Internetu, i mogućnost korišćenja web i mail hostinga određenih karakteristika u zavisnosti od odabranog paketa:

 

NetBiz+1
Pristupne brzine:
ADSL -  do 5120/384 Kbps
VDSL -  do 5120/384 Kbps
GPON - 5120/384 Kbps

Hosting paket MINI
Ukupni disk prostor: 1100 MB

web hosting: 
- Prostor za www prezentaciju: 100 MB
- Mjesečni saobraćaj: 6 GB*
- Broj baza podataka: 1
- Broj poddomena+aliasa: 1
mail hosting: 
- Prostor za mail: do 1000 MB
- Broj mail adresa: do 10
- attachment: do 15MB

Cijena: 35,10 KM (sa PDV-om)

NetBiz+2
Pristupne brzine:
ADSL - do 10240/640 Kbps
VDSL -  do 20/1 Мbps
GPON - 20/1 Мbps

Hosting paket STANDARD
Ukupni disk prostor: 3300 MB

web hosting: 
- Prostor za www prezentaciju: 300 MB
- Mjesečni saobraćaj: 20 GB*
- Broj baza podataka: 5
- Broj poddomena+aliasa: 3
mail hosting: 
- Prostor za mail: do 3000 MB
- Broj mail adresa: do 30
- attachment: do 15MB

Cijena: 70,20 KM (sa PDV-om)

NetBiz+ 3
Pristupne brzine:
ADSL -  do 15360/768 Kbps
VDSL -  do 30/2 Мbps
GPON - 30/2 Мbps

Hosting paket TOP
Ukupni disk prostor: 11000 MB

web hosting: 
- Prostor za www prezentaciju: 1000 MB
- Mjesečni saobraćaj:100 GB*
- Broj poddomena+aliasa: 10
- Broj baza podataka (istih ili različitih): 10
mail hosting: 
- Prostor za mail: do 10000 MB
- Broj mail adresa: do 100
- attachment: do 15MB

Cijena: 117 KM (sa PDV-om)


 

NetBiz MAX 1
Pristupne brzine:
VDSL - do 50/3 Мbps
GPON - 50/3 Мbps

Hosting paket TOP
Ukupni disk prostor: 11000 MB

web hosting: 
- Prostor za www prezentaciju: 1000 MB
- Mjesečni saobraćaj:100 GB*
- Broj poddomena+aliasa: 10
- Broj baza podataka (istih ili različitih): 10
mail hosting: 
- Disk prostor za mail: do 10000 MB
- Broj mail adresa: do 100
- attachment: do 15MB

Cijena: 163,80 KM (sa PDV-om)

 

NetBiz MAX 2
Pristupne brzine:
VDSL - do 60/4 Мbps
GPON - 60/4 Мbps

Hosting paket TOP
Ukupni disk prostor: 11000 MB

 

web hosting: 
- Prostor za www prezentaciju: 1000 MB
- Mjesečni saobraćaj:100 GB*
- Broj poddomena+aliasa: 10
- Broj baza podataka (istih ili različitih): 10
mail hosting: 
- Disk prostor za mail: do 10000 MB
- Broj mail adresa: do 100
- attachment: do 15MB

statička IP adresa (na zahtjev)

Cijena: 257,40 KM (sa PDV-om)

Max paketi dostupni su na određenom broju lokacija. Za više informacija o dostupnosti pozovite svog m:tel predstavnika.

NetBiz EMX1**
ADSLFlat - Pristupna brzina  512/128

Hosting paket MINI
Ukupni disk prostor: 1100 MB

web hosting: 
- Disk prostor za www prezentaciju: 100 MB
- Mjesečni saobraćaj: 6 GB*
- Broj baza podataka: 1
- Broj poddomena+aliasa: 1
mail hosting: 
- Disk prostor za mail: do 1000 MB
- Broj mail adresa: do 10
- attachment: do 15MB

Cijena: 24.57 KM

*Mjesečni protok za hosting paketa predstavlja ukupnu količinu saobraćaja u toku mjeseca (download, upload)
**dostupan isključivo u slučaju kada se parica dijeli na više korisnika (modem EMXNT1).
Napomena: U okviru tarifnih modela uključeno je dinamičko dodijeljivanje IP adrese korisnicima ali ne i registracija domena. Cijene su sa PDV-om.

Ukoliko korisnik ima potrebu za korišćenjem statičke IP adrese, nakon podnošenja pismenog zahtjeva, može dobiti jednu statičku IP adresu po servisu. Mjesečna naknada za korišćenje statičke IP adrese iznosi 117,00 KM.

Pristup uslugama

Mininalno trajanje ugovora 12 mjeseci 24 mjeseca
Cijena pristupa usluzi 29,25 KM 1,70 KM
U cijene je uračunat PDV.

Privremeni korisnici

Usluga Cijena

Uspostavljanje usluge uz ADSL modem na privremeno korišćenje (jednokratno)

64.35 KM

Dodatni radovi i utrošak materijala

po fakturi

Naknada za korišćenje servisa po danu (do 30 dana)

1/30 cijene mjesečne pretplate izabranog tarifnog modela uvećane za 30%

Naknada za korišćenje servisa po danu (od 30 do 90 dana)

1/30 cijene mjesečne pretplate izabranog tarifnog modela uvećane za 20%

Naknada za korišćenje servisa po danu (od 90 do 180 dana)

1/30 cijene mjesečne pretplate izabranog tarifnog modela uvećane za 10%

Za vrijeme privremenog korišćenja NetBiz usluge korisnik će imati mogućnost korišćenja i web/mail hosting usluga zavisno od izabranog tarifnog modela.
Po isteku privremenog korišćenja NetBiz tarifnih modela pretplatnik je dužan da vrati korisničku opremu.
Promjena tarifnog modela na tarifini model manje brzine - 5.85 KM (sa PDV-om)
Preseljenje ADSL Flat usluge (na zahtjev) -11.70 KM (sa PDV-om)

Datum objave: 22-06-2017