Open Biz Duo Net

Paket usluga pristupa internetu putem fiksne i mobilne mreže

Open Biz Duo Net predstavlja pakete usluga pristupa internetu putem fiksne i mobilne mreže. 
Namijenjen je poslovnim korisnicima koji žele brz i pouzdan internetu u svakom trenutku, na računarima i na mobilnim uređajima.

U zavisnosti od vaših potreba, možete odabrati:

Open Biz Duo Net 1

Cijena: 46,80 KM (sa PDV-om)

Usluga pristupa internetu preko fiksne mreže
 • pristupna brzina – 5120/448 kb/s*, Flat protok
 • web hosting sa disk prostorom za www prezentaciju veličine 100 MB, mjesečnim protokom od 6 GB**, jednom bazom podataka i 3 poddomena/aliasa
 • hosting paket MINI
Usluga pristupa internetu preko mobilne mreže
 • m:net  APN: mnet1
 • neograničen internet pristup
 • količina podataka po maksimalnoj brzini prenosa - 4 GB
 • maksimalna brzina prenosa podataka u paketu (preuzimanje/slanje) - 21Mb/s / 5,76Mb/s***
 • brzina prenosa nakon iskorišćene količine podataka u paketu - 128 kb/s
Napomena: Uključivanje Web i mail hostinga vrši se isključivo na zahtjev korisnika. U okviru paketa nije uključena registracija domena. Obračunska jedinica za prenos podataka je 10 KB.

Open Biz Duo Net 2

Cijena: 87,75 KM (sa PDV-om)

Pristup internetu preko fiksne mreže
 • pristupna brzina - 8192/512 kb/s*, Flat protok
 • web hosting sa disk prostorom za www prezentaciju veličine 300 MB, mjesečnim protokom od 20 GB**, 5 istih ili različitih baza podataka i 10 poddomena/aliasa
 • Hosting paket STANDARD
Usluga pristupa internetu preko mobilne mreže
 • m:net  APN: mnet1
 • neograničen internet pristup
 • količina podataka po maksimalnoj brzini prenosa - 8 GB
 • maksimalna brzina prenosa podataka u paketu (preuzimanje/slanje) - 21Mb/s/5,76Mb/s***
 • brzina prenosa nakon iskorišćene količine podataka u paketu -128  kb/s
Napomena: Uključivanje Web i mail hostinga vrši se isključivo na zahtjev korisnika. U okviru paketa nije uključena registracija domena. Obračunska jedinica za prenos podataka je 10 KB.

Open Biz Duo Net 3

Cijena : 134,55 KM (sa PDV-om)

Pristup internetu preko fiksne mreže
 • pristupna brzina - 12288/640 kb/s*, Flat protok
 • web hosting sa disk prostorom za www prezentaciju veličine 1000 MB, mjesečnim protokom od 100 GB**,  - 10 istih ili različitih baza podataka i 30 poddomena/aliasa
 • Hosting paket TOP
Usluga pristupa internetu preko mobilne mreže
 • m:net  APN: mnet1
 • neograničen internet pristup
 • količina podataka po maksimalnoj brzini prenosa - 16 GB
 • maksimalna brzina prenosa podataka u paketu (preuzimanje/slanje) - 21Mb/s / 5,76Mb/s***
 • brzina prenosa nakon iskorišćene količine podataka u paketu -128  kb/s
Napomena: Uključivanje hosting paketa vrši se isključivo na zahtjev korisnika. U okviru paketa nije uključena registracija domena

* Navedene internet brzine u paketima su maksimalno moguće brzine, a garantovane minimalne brzine su 50% od deklarisanih.
**Mjesečni protok predstavlja ukupnu količinu saobraćaja generisanog u toku mjeseca (download, upload)

*** Maksimalna brzina prenosa podataka zavisi od modema koji koristite, pristupne tehnologije, pokrivenosti i jačine signala mobilne mreže na mjestu gdje koristiš mobilni internet.

Nakon iskorištene količine podataka po maksimalnoj brzini prenosa korisnik može do kraja obračunskog perioda neograničeno koristiti uslugu pristupa internetu preko mobilne mreže bez dodatne naplate po smanjenoj brzini. Isto tako moguće je aktivirati tarifni dodatak po cijeni od 5,85 KM (sa PDV-om) od 250 MB po maksimalnoj brzini prenosa u okviru Open Duo Net paketa usluga. Ovaj tarifni dodatak aktivira se besplatnim slanjem poruke sa ključnom riječi NET250 na kratki broj 0651111 i može se aktivirati više puta u toku jednog obračunskog perioda. Po isteku obračunskog perioda neiskorišteni iznos tarifnog dodatka se briše.

Cijena priključka

Minimalan period trajanja ugovora 12 mjeseci 24 mjeseca
Cijena priključka za pristup internetu preko fiksne mreže 29,25 KM 1KM
Cijena priključka za pristup internetu preko mobilne mreže 1 KM 1KM  

Cijena priključka plaća se u jednokratnom iznosu, prilikom zaključivanja ugovora.
U cijene je uračunat PDV.

U okviru priključka za uslugu pristupa internetu preko mobilne mreže korisnik dobija postpaid SIM karticu putem koje je omogućeno korišćenje usluge pristupa internetu preko mobilne mreže definisane paketima usluga Open Biz Duo Net i slanje SMS-a. Naknada za ostvareni SMS saobraćaj u okviru korišćenja paketa usluga Open Biz Duo Net, kao i naknada za  ostvareni SMS saobraćaj i mobilni interenet u okviru korišćenja paketa usluga Open Biz Duo Net generisanog u roaming-u naplaćuje se u skladu sa važećim Cjenovnikom m:tel-a za korišćenje m:net usluge, odnosno u skladu sa važećim Cjenovnikom m:tel-a definisanim za roaming saobraćaj za korisnike postpaid tarifnih modela u mobilnoj telefoniji za usluge prenosa podataka i SMS.
Cijena priključka za uslugu pristupa internetu preko fiksne mreže i/ili cijena priključka za uslugu pristupa internetu preko mobilne mreže se ne plaća ukoliko je korisnik prije kupovine paketa usluga Open Duo Net koristio neku od pojedinačnih usluga, i to uslugu pristupa internet – Net Biz tarifni model i/ili m:net uslugu.

Uređaji uz Open Net Duo Biz pakete

Uz tarifne modele Open Net Duo Biz možete kupiti i neke od naših prenosnih uređaja koje možete pogledati u Web Shopu, a za detaljne cijene i uslove kupovine obratite se vašem m:tel menadžeru prodaje.

Datum objave: 10-11-2014