Posebni tarifni modeli

Radeći društveno odgovorno, m:tel svakodnevno vodi računa I o licima sa posebnim potrebama. Ne samo darujući novčana sredstva i podržavajući brojne projekte za ova lica, nego i kreirajući posebne uslove komunikacije koji uključuju dodatne bonuse i olakšice. Pored socijalnog paketa u fiksnoj telefoniji, licima sa posebnim potrebama nudimo tarifne pakete i u mobilnoj telefoniji koji podrazumijevaju bonuse u vidu SMS poruka za lica sa oštećenim sluhom, bonuse u vidu minuta razgovora za lica sa oštećenim vidom, kao i paket za lica sa invaliditetom i oboljele.

 • Tarifni paket I mjesečno 11,70 KM (uračunat PDV)
  Bonus: 100 minuta razgovora u mreži, 50 minuta unutar m:tel fiksne mreže, 100 SMS-ova unutar m:tel mreže kao i prema svim ostalim mobilnim mrežama u BiH, 100 MB mobilnog interneta u m:tel mreži
 • Tarifni paket II mjesečno 11,70 KM (uračunat PDV)
  Bonus: 500 SMS-ova  unutar m:tel mreže, kao i prema drugim mobilnim mrežama u BiH, 100 MB mobilnog interneta unutar m:tel mreže
 • Tarifni paket III mjesečno 11,70 KM (uračunat PDV)
  Bonus: 100 minuta razgovora u m:tel mreži, 20 minuta unutar m:tel fiksne mreže, 200 SMS-ova unutar m:tel mreže, kao i prema svim drugim mobilnim mrežama u BiH, te 100 MB mobilnog interneta u m:tel mreži

Napomena:
Tarifni paket I – lica koja su potpuno i trajno izgubila vid.
Tarifni paket II – lica sa oštećenim čulom sluha od 90% do 100%
Tarifni paket III – invalidi I i II grupe sa 100% invalidnošću, na koje se primjenjuju propisi o ratnim i mirnodopskim invalidima, lica oboljela od progresivne mišićne distrofije i za lica sa 100% tjelesnim oštećenjem prouzrokovanim zatajenjem rada bubrega.

Cijene poziva i SMS/MMS poruka za korisnike Posebnih tarifnih paketa:

USLUGA Cijena sa PDV-om
Pozivi prema mobilnoj mreži m:tel-a (KM/min) 0,18
Pozivi prema fiksnoj mreži m:tel-a (KM/min) 0,18
Pozivi prema ostalim fiksnim mrežama u BiH (KM/min) 0,18
Pozivi prema ostalim mobilnim mrežama u BiH (KM/min) 0,18
Pozivi prema Prijatelj broju (maksimalno 1 broj)  (KM/min) 0,00
SMS unutar mreže m:tel-a i prema drugim mobilnim mrežama u BiH (KM/po poruci) 0,07
MMS (KM/po poruci) 0,07


Tarifni dodaci za mobilni internet:

Ukoliko želite da vam mobilni internet do kraja mjeseca ponovo bude dostupan po maksimalnoj brzini prenosa u Mtel mreži, na raspolaganju su vam tarifni dodaci:

 • NET 500 od 500 MB po cijeni od 5,85 KM (sa PDV-om)
 • Giga NET 2 od 2 GB po cijeni od 11,70 KM (sa PDV-om)
 • Giga NET 4 od 4 GB po cijeni od 17,55 KM (sa PDV-om)

Obračunska jedinica  je 10 kB. Minimalna cijena tarifirane sesije iznosi 0,001 KM.

Aktivacija tarifnog dodatka „500MB“ , „Giga NET 2“ i  „Giga NET 4“  se vrši slanjem besplatne SMS poruke sa ključnom riječi NET500,  NET2GB i  NET4GB na kratki broj 0651111 ili putem m:go aplikacije.

Provjera iskorišćene količine podataka vrši se slanjem besplatne SMS poruke sadržaja STANJE na kratki broj 065 1111. Korisnik može više puta u toku jednog obračunskog perioda aktivirati tarifni dodatak.

Jedno lice ostvaruje pravo na popust samo za jedan telefonski broj.

Datum objave: 16-04-2015