Obavještenje akcionarima

Obavještavaju se akcionari Mtel-a a.d. Banja Luka da od 29.12.2016. godine mogu pristupiti naplati privremene dividende iz dobiti Društva ostvarene u 2016. godini.

Dividenda u ukupnom iznosu od 31.220.029,50 KM će se isplaćivati akcionarima Mtel-a po principu da svakoj akciji pripada isti nominalni iznos od 0,06353492 KM.

Akcionari Mtel-a sva uputstva i informacije vezane za pravo na isplatu dividendi mogu dobiti putem kontakt telefona, i to:

  • na broj 080050000 (besplatan poziv) - informacije za fizička lica i
  • na broj 051/219-380 -  informacije za pravna lica
  • na e-mail: akcionar@mtel.ba - informacije za fizička i pravna lica.

Napominjemo da pravo na privremenu dividendu iz dobiti Društva ostvarene u 2016. godini imaju akcionari Mtel-a koji imaju status akcionara prema podacima Centralnog registra hartija od vrijednosti RS na dan 28.12.2016. godine, kao dan presjeka.

Provjeru statusa sa danom presjeka akcionari Mtel-a mogu izvršiti kod Centralnog registra hartija od vrijednosti RS a.d. Banja Luka, ul. Sime Šolaje br. 1, ili kod Službe za informacije Mtel a.d. Banja Luka na broj: 080050000 (besplatan poziv).
 

Datum objave: 22-12-2016