ISDN

ISDN (Integrated Services Digital Network) predstavlja digitalnu mrežu integrisanih usluga, što znači da je veza uspostavljena između dva ISDN korisnika u potpunosti digitalna i da ISDN korisnik sa iste pristupne tačke može realizovati širok spektar govornih i negovornih usluga.

Telekom Srpske nudi dva tipa ISDN priključaka:

  • Bazni pristup
  • Primarni pristup

Bazni pristup je prvenstveno namijenjen manjim i srednjim firmama koje imaju potrebu za vrši se istovremeno slobodnih linija i različitih telefonskih brojeva. Ako očekujete telefonski poziv, dok Vam faksom stiže opsežniji materijal ili ako dok razgovarate imate potrebu da u tom momentu pogledate web prezentaciju Vašeg poslovnog partnera- ISDN je rješenje za Vas.

ISDN BRA ( BRA-Basic Rate Access ) ili 2B+D sadrži dva B kanala brzine protoka 64 kb/s za prenos govora, podataka, zvuka, mirne i sporo pokretne slike i jedan D kanal brzine 16 kb/s za prenos podataka i signalizacije.

ISDN BRA možete koristiti za:

* potrebe povezivanja manjih ISDN kućnih telefonskih centrala;
* ostvarivanje semipermanentne veze preko B kanala, što je ekvivalentno iznajmljenoj liniji (za povezivanje filijala firme i prenos podataka);
* prenos zvuka za audiokonferenciju, radio i TV prenose;
* povezivanje uređaja za dvosmjernu audio-vizuelnu komunikaciju (videotelefona i videokonferencijskih sistema);
* pri autorizaciji kreditnih kartica.

Telekom Srpske nudi 3 vrste ISDN BRA priključaka:

  • * ISDN standardni priključak
  • * ISDN kombinovani priključak
  • * ISDN net priključak


Način priključenja terminalne opreme

* Konfiguracija tačka – više tačaka

U konfiguraciji tačka – više tačaka na mrežni završetak se direktno povezuje više terminalnih uređaja (telefoni, PC-i, videotelefoni, telefaksi i sl.)
U ovoj konfiguraciji na jedan ISDN BRA se može povezati do 8 terminala. Korištenjem usluge višestruki pretplatnički broj (MSN), terminalima se mogu dodijeliti različiti pozivni brojevi.

* Konfiguracija tačka - tačka

Konfiguracija tačka – tačka je način povezivanja rutera lokalne računarske mreže ili ISDN kućnih centrala na ISDN BRA. Pri povezivanju ISDN kućnih centrala-PBX, korištenjem usluge direktnog biranja (DDI) , obezbjeđuje se direktno biranje lokala centrale bez posredovanja operatera. U konfiguraciji tačka – tačka maksimalan broj ISDN BRA pristupa je 10.

Primarni pristup

Primarni pristup je namijenjen velikim firmama, poslovnim sistemima, provajderima usluga i ostalim pravnim subjektima koji imaju veće telekomunikacione zahtjeve.
ISDN PRA ( PRA – Primary Rate Access ) ili 30B+D sadrži 30B kanala brzine protoka 64 kb/s za prenos korisničkih informacija i jedan D kanal brzine 64 kb/s namijenjen isključivo za signalizaciju.

Riječ je o mrežnom interfejsu visokog nivoa sa definisanom brzinom od 2 Mb/s koji Vam pruža široke mogućnosti u govornoj komunikaciji, prenosu podataka brzinom n x 64 kb/s, te prenosu zvuka za audiokonferenciju, radio i TV prenos.

ISDN PRA se koristi za:

* povezivanje ISDN kućnih centrala;
* povezivanje računarskih mreža LAN-LAN, LAN-HOST;
* prenos podataka brzinom n x 64 kb/s;
* u telemedicini i za realizaciju videokonferencijskih sistema.