Poslovni korisnici

Spisak KAM-ova (Key Account Manager) za prodaju poslovnih usluga fiksna i mobilne telefonije te interneta:

BANJALUKA    

 • Aleksandar Rašić    065/881-257
 • Biljana Vučić    065/900-000
 • Slobodan Trubarac    065/880-488
 • Dušan Tubić    066/913-088
 • Dragan Raljić    066/444-544
 • Anita Šobot    065/307-777
 • Borislav Baltić    066/709-009
 • Sandra Umićević    065/926-900
 • Danijela Golić    065/401-900
 • Aleksandar Bulić    065/405-100

    
PRIJEDOR    

 • Mladen Radišić    065/907907
 • Marija Radišić    065/290-000

    
DOBOJ    

 • Dragomir Vidović    065/882-355

    
BRČKO    

 • Predrag Marjanović    065/907-520
 • Drago Arsenić    065/513-227

    
ZVORNIK    

 • Bojana Tomić    065/903-704
 • Dragan Simić    065/513-265

    
BIJELJINA    

 • Ljiljana Rosić    065/144-400
 • Maja Mićić    066/709-797
 • Sonja Mačar    065/921-321
 • Željka Puhalo    065/908-910

    
TREBINJE    

 • Slaviša Bogdanović    065/903-167
 • Branka Simanić    065/850-500

    
ISTOČNO SARAJEVO    

 • Čabrilo Aleksandra    065/627-108

    
BIHAĆ    

 • Ismar Bahić    066/908-001

    
SARAJEVO    

 • Nenad Ćuk    066/708-851
 • Elma Hajdarević    066/631-333
 • Dejan Radović    066/115-111
 • Zarfa Berković    066/115-555
 • Sanela Kurtagić    066/115-222

    
TUZLA    

 • Alen Jogunčić     066/710-726

    
ZENICA    

 • Subašić Irfan    066/666-500

    
LIVNO    

 • Ivana Miloloža     066/002-544

    
MOSTAR    

 

 • Miroslav Medan    065/878-078