NetBiz

Usluga pristupa Internetu vam omogućava da korišćenjem NetBiz tarifnih modela putem ADSL, VDSL i GPON tehnologije ostvarite brzu i kvalitetnu internet vezu 24 časa dnevno, bez ograničenja protoka saobraćaja, sa istovremeno, slobodnom telefonskom linijom.

Prednosti NetBiz tarifnih modela

  • aktiviranjem usluge Vaš računar je stalno priključen na Internet (always on) tako da bez ograničenja možete koristiti sve Internet servise
  • neograničen saobraćaj (FLAT)
  • istovremeno telefoniranje i surfanje
  • brz pristup svim sadržajima na Internetu / brzo preuzimanje velikih fajlova
  • brža i potpunija komunikacija posredstvom e-maila: brzo slanje većih attachmenta, Messangera (komunikator) itd...
  • kvalitetniji pristup multimedijalnim sadržajima na Webu
  • visok kvalitet online gaminga
  • moguća je podjela Internet konekcije između nekoliko računara (za poslovne ili privatne potrebe), u zavisnosti od tipa modema

Za funkcionisanje usluge potrebno je da se pored postojeće telefonske linije instaliraju dva uređaja; spliter i modem. Spliter razdvaja govorne informacije i (data) informacije, tj. omogućava istovremeno telefoniranje i prenos podataka. Modem povezuje korisnikov računar na Internet i omogućava prenos podataka analognom telefonskom linijom.
Usluga podrazumijeva neograničen protok saobraćaja (download/upload) po pristupnim brzinama definisanim u okviru NetBiz tarifnih modela

Detaljnije upute možete dobiti na email adresi: poslovni.korisnici@mtel.ba

Datum objave: 18-07-2016