Podešavanje mobilnog interneta

Mobilni internet je od velikog značaja poslovnim ljudima, koji umjesto da troše dragocjeno vrijeme tražeći najbliži Internet caffe ili pristupnu tačku kako bi upotrijebili svoj laptop, sada imaju mogućnost pregleda svojih e-mail poruka i pristupa Internetu kada su u pokretu i kada su van kancelarije.

  • GPRS - Mobilni internet
  • EDGE - Brzi Mobilni Internet
  • Automatsko podešavanje (OTA)
  • Povezivanje sa računarom
  • Email podešavanje
  • GPRS roming
  • GPRS tarifiranje

GPRS 

(General Packet Radio Service) omogućava prenos podataka u okviru postojeće GSM mreže, kao i pristup Internetu i svim ostalim mrežama baziranim na IP protokolu (Internet Protokol).

GPRS pruža nekoliko mogućnosti:
- Mogućnost prenosa podataka
- Trenutnu dostupnost
- Nove aplikacije
- Povoljnu naplatu usluge prenosa podataka

EDGE - brzi mobilni internet

Iskoristite prednosti brzog mobilnog Interneta!
Pristupite i surfajte Internetom, šaljite i primajte mailove, završavajte neodložne poslove, brzinom i do četiri puta većom od dosadašnje...
Šaljite i primajte MMS poruke brzinom SMS-a i ostvarite najbržu multimedijalnu komunikaciju...
Uz istu cijenu prenosa podataka i slanja MMS poruka, učinite da u svijetu mobilnih komunikacija, virtuelna kancelarija bude Vaša stvarnost!

EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) tehnologija predstavlja ’korak između’ GPRS-a i 3. generacije mobilnih sistema, odnosno UMTS-a (Universal Mobile Telecommunication System).

Osnovne prednosti EDGE-a u odnosu na GPRS (General Packet Radio Service)

Dosadašnje brzine prenosa podataka u GSM/GPRS mreži kretale su se do 53,6 kb/s. Uvođenjem EDGE tehnologije otvaraju se nove mogućnosti - znatno veće brzine prenosa podataka u odnosu na dosadašnje i iznose do teoretskih 475 kb/s! U praksi brzina zavisi od kvaliteta signala, broja korisnika, kao i tipa mobilnog telefona koji se koristi. Na tržištu još ne postoje telefoni koji podržavaju više od četiri vremenska slota, te će u prvoj fazi biti ostvarive brzine prenosa podataka do 220 kb/s. Sa tim brzinama prenosa podataka moguće je ostvariti sljedeće servise, odnosno prednosti:

• brži pristup i pretraživanje Interneta,
• brži MMS,
• brži prenos e-maila,
• prenos audio sadržaja,
• prenos video sadržaja,
• igrice,
• kao i sve ostale primjene sa istom cijenom prenosa podataka kao kod ’klasičnog’ GPRS-a.

Šta je potrebno da biste koristili prednosti EDGE-a?

Korisnici m:tel mreže moći će da koriste prednosti EDGE-a samo ako posjeduju mobilne telefone sa EDGE podrškom. Osim telefona koji podržavaju EDGE standard, neophodno je da korisnik prethodno podesi telefon za korišćenje GPRS-a i aktivira GPRS uslugu - korisničkog centra na brojeve 065/5900 i 065/5999 (pozivi na ove brojeve su besplatni ukoliko se poziva iz m:tel mreže) ili na nekom od m:tel prodajnih mjesta - načini aktiviranja GPRS usluge.

Kako se koristi EDGE?

Korišćenje prednosti EDGE-a ne razlikuje se od dosadašnjeg korišćenja GPRS servisa, niti su potrebna dodatna podešavanja telefona. To znači da Vam fiksna telefonska linija nije potrebna, Internetu možete pristupiti u pokretu, na dva načina:

• korišćenjem mobilnog telefona koji podržava EDGE (kao modema) za povezivanje sa računarom, čime se dobija brži i potpun pristup Internetu i uslugama koje Internet pruža (web stranice, e-mail, ostali sadržaji) u odnosu na ’klasičan’ GPRS. Povezivanje se vrši preko odgovarajućeg kabla, infracrvenog porta – irDa ili bluetootha,
• direktno preko mobilnog telefona sa EDGE podrškom, ostvaruje se znatno brži pristup (u odnosu na ''klasičan'' GPRS) - određenim sadržajima na Internetu, prilagođenim tehnologiji mobilnih telefona tzv. wap sadržajima.

Cijena prenosa podataka je ista kao kod klasičnog GPRS-a i zavisi od količine prenesenih podataka.

Korišćenje GPRS uređaja (mobilni telefon koji podržava GPRS) kao modema da bi se omogućio pristup Internetu preko računara

Povezivanjem mobilnog telefona koji podržava GPRS s računarom dobija se potpun pristup Internetu i uslugama koje Internet pruža (e-mail, web stranice, ostalim datotekama i sadržajima). Povezivanje se vrši preko odgovarajućeg kabla, infracrvenog porta IrDA ili bluetooth-a.
Brzina prenosa podataka preko mobilnog telefona jednaka je brzini analognog modema na fiksnoj liniji, tj. približno je jednaka brzini koja se postiže putem PC računara. Brzina prenosa podataka je uslovljena modelom mobilnog telefona, a kreće se do 53,6Kb/s.

Ako koristite mobilni telefon kao modem naplatiće se samo količina prenesnih podataka, a ne vrijeme provedeno na Internetu. Istovremeno je omogućena i stalna dostupnost govorne komunikacije, što znači da i u trenutku dok pregledate Internet sadržaje možete primiti i poslati poziv.

GPRS omogućava korišćenje aplikacija kao što je MMS (Multimedia Messaging Service). Takođe, u potpunosti pruža korištenje Internet servisa (E-mail, pretraživanje Interneta, chat, FTP - file transfer protocol, POS - points of sale - servis za verifikaciju kreditnih kartica, baze podataka).

Pristup Internetu direkno sa GPRS/EDGE uređaja (mobilni telefon koji podržava GPRS/EDGE) i korištenje ugrađenih alata (browser)

Osim standardnih Internet sadržaja, ako posjedujete mobilni telefon koji podržava GPRS/EDGE imate mogućnost pristupa određenim sadržajima na Internetu prilagođenim tehnologiji mobilnih telefona, tzv. WAP-u , direktno preko mobilnog telefona. Da bi se ostvario pristup WAP sadržajima direktno preko mobilnog telefona, potrebna su dodatna podešavanja parametara koja se unose u mobilni telefon.
m:tel WAP uslugu možete koristiti ukoliko na svom telefonu podesite IP adresu WAP Gateway-a: 192.168.61.10

Povezivanje GPRS/EDGE mobilnog telefona sa računarom

Da bi mogli koristiti svoj telefon kao modem potrebno je da na računaru instalirate modemski driver koji se uobičajeno isporučuje na CD-u uz telefon. Ukoliko Vam nije dostupan možete ga naći na Web stranicama proizvođača.

Ako ste pravilno instalirali modemski driver tada modem možete vidjeti u:

Control Panel - Phone and Modems ( Modems) - kao npr. GPRS via COM.

Nakon selektovanja instaliranog modema, odabiranjem opcije Properties otvara se novi prozor. Na četvrtoj kartici (Advanced), u prozoru "Extra initialization commands" potrebno je upisati: at+cgdcont=1,"ip","3G1" , odnosno APN koji koristite.

Sljedeće što je potrebno da uradite jeste da napravite novu konekciju kao za standardni dial-up s tim što kao modem koristite Vaš mobilni telefon:

"Make New Connection" pri čemu se kao pristupni broj koristi:

- *99***1# Siemens
- *99# Nokia
- *99***2# Motorola
- *99***3# Ericsson
- *99*1.1# Samsung

Podešavanja telefona se dosta razlikuju. Najvažniji parametar u podešavanju je APN (Access Point Name) tj. ime pristupne tačke preko koje pristupate GPRS-u.

U m:tel mreži to je:

3G1 (GPRS tarifni paket I)
3G2 (GPRS tarifni paket II)
3G3 (GPRS tarifni paket III)
3G4 (GPRS tarifni paket IV)
mtelfrend (za prepaid korisnike)

Pojedini mobilni telefoni zahtijevaju adrese DNS (Domain Name Server) servera, a to su:
81.93.64.1
81.93.64.9


Tamo gdje se traži username i password treba ostaviti prazno.

Treba napomenuti da prenos govora uvijek ima prioritet nad prenosom podataka. To znači da ako ste konektovani i vršite prenos podataka a neko Vas poziva, veza će se u slučaju ako ste povezani preko IrDA porta prekinuti kad primite poziv. Nakon završetka razgovora potrebno je da telefon vratite na mjesto jer IrDA zahtijeva optičku vidljivost, i prenos podataka će se nastaviti. Ukoliko ste konektovani kablom neće doći do prekida prenosa podataka.

Podešavanja E-maila na mobilnom telefonu

GPRS/EDGE omogućava i slanje i primanje e-maila bez konekcije na računar. Ukoliko imate telefon koji podržava tu opciju potrebno je da podesite parametre za neki account (nalog) koji posjedujete i moći ćete da primate i šaljete e-mail preko telefona.

Parametri koje trebate znati odnose se na Vaš account (nalog):

- username (ako koristite Moj m:tel email, upišite kompletnu email adresu (npr. marko@mojmtel.ba)
- password (lozinka)
- incoming server ili POP3 server ( npr. za mojmtel e-mail to je mail.mojmtel.ba)
- outgoing server ili SMTP server (mail.mojmtel.ba)
- POP3 port: 110
- SMTP port: 25

GPRS roaming

GPRS roming Vam omogućava da koristite prednosti usluge prenosa podataka i pristupa Internetu putem mobilnog telefona i dok se nalazite u drugim zemljama, odnosno mobilnim operaterima s kojima je sklopljen ugovor o GPRS roming-u.

Korišćenje ovog servisa u drugim mrežama se ne razlikuje od korišćenja GPRS servisa u m:tel mreži. Svoj telefon u svakom trenutku možete upotrebiti za pristup interentu, surfanje, prijem i slanje e-mail poruka, slanje datoteka i dr. u potpunosti na isti način kao što to činite u m:tel mreži, odnosno nije potrebno mjenjati podešavanja niti dodatno podešavati telefone.

Tarifiranje se vrši po količini prenesenih podataka, ali sa važećim cijenama za operatere čije usluge koristite dok se nalazite u roaming-u, dok se obračun najčešće vrši na nivou 10 KB. Informacije o cijenama GPRS roming-a možete pronaći na stranicama roming-a.

Takođe, omogućena je i razmjena MMS poruka u roaming-u, odnosno u mrežama u kojima je omogućen GPRS roaming. Korišćenje MMS-a u roming-u je omogućeno samo postpaid korisnicima m:tel-a. Slanje/prijem MMS poruka u GPRS roaming-u je moguće u svim mrežama sa kojima je moguća razmjena MMS poruka kad se m:tel korisnik nalazi u m:tel mreži.

MMS poruke će se tarifirati po sljedećem principu:

- slanje MMS poruke: 0,12 KM/bez poreza + cijena prema GPRS roaming cjenovniku za količinu podataka koju šaljete putem MMS-a (veličina MMS poruke)
- prijem MMS poruke: cijena prema GPRS roaming cjenovniku za količinu podataka koju primate putem MMS-a (veličina MMS poruke).

OTA - Automatska podešavanja

OTA (over the air configurator) automatska podešavanja omogućavaju da putem ovog servisa, uz minimalan napor, automatski izvršite sva potrebna podešavanja na mobilnom telefonu.

Podešavanja za mobilni telefon dobićete na jednostavan način, tako što ćete odabrati model mobilnog telefona, tip podešavanja MMS ili GPRS (3G1, 3G2, 3G3, 3G4, a ako ste prepaid korisnik - mtelFREND), zatim unesete broj telefona na koji ih želite poslati. Podešavanja će stići putem poruke i u zavisnosti od modela telefona automatski će biti sačuvana u memoriji mobilnog telefona, ili ćete ih ručno snimiti. Pojedini modeli telefona traže potvrdu da želite sačuvati konfiguracije koje ste dobili, a to ćete učiniti ukucavanjem koda koji će biti poslan SMS porukom na uneseni broj telefona.

MMS uslugu mogu koristiti svi korisnici m:tel mreže ukoliko mobilni telefon koji koristite podržava ovu uslugu.
GPRS uslugu možete koristiti ako ste podnijeli zahtjev za korišćenje ove usluge, i ukoliko mobilni telefon koji koristite podržava ovu uslugu.

<< Nazad na usluge

Datum objave: 19-02-2015