SMS Broadcast Pro

Nova usluga SMS Broadcast PRO, kao i osnovna SMS Broadcast usluga, pruža brz i lak način za slanje SMS poruke korisnicima mobilnih  mreža u BiH. Bilo da se radi o usmjerenoj marketinškoj inicijativi ili obavještenju, SMS Broadcast PRO predstavlja povoljan i efikasan način da korisnike obavijestite o Vašoj trenutnoj ponudi, akcijama, sniženjima ili najavite novitete u Vašoj ponudi.

SMS Broadcast PRO usluga omogućava poslovnim pretplatnicima slanje većeg broja SMS poruka istog ili različitog sadržaja u toku jednog obračunskog perioda korisnicima svih mobilnih mreža u BiH.

Usluga je bazirana na komunikaciji od davaoca usluge/informacije prema krajnjem korisniku mobilne mreže. Na ovaj način se dostavljaju marketinško-promotivne informacije, koje su za krajnjeg korisnika mobilnih mreža besplatne.

Korisnik SMS Broadcast PRO usluge posjeduje vlastito aplikativno rješenje i bazu korisnika mobilnih mreža u BiH uspostavljenu u skladu sa zakonom, kojima generiše i šalje SMS poruke preko VAS SMS platforme m:tel-a.

Cijene pristupa SMS Broadcast PRO usluzi i mjesečne pretplate

SMS Broadcast PRO Cijena
Pristup SMS Broadcast PRO usluzi, jednokratno po broju 58.50 KM
Pretplata po broju ako pretplatnik kortisti m:tel Web aplikativno rješenje (do 5 različitih alfanumeričkih oznaka) 11.70 KM
Pretplata po broju ukoliko pretplatnik koristi vlastito aplikativno rješenje 23.40 KM
U cijenu je uračunat PDV.

Cijene korišćenja SMS Broadcast PRO usluge u zavisnosti od broja SMS poruka

Broj SMS poruka Cijena SMS poruka
Do 1000 0.050
Od 1001 do 5 000 0.047
Od 5001 do 20 000 0.039
Od 20 001 do 50 000 0.035
Od 50 001 do 100 000 0.029
više od 100 000 0.023
U cijenu je uračunat PDV.

Cijena korišćenja SMS Broadcast PRO usluge za poslate SMS poruke prema korisnicima mreže BH Telekoma i mreže HT Mostara u toku jednog obračunskog perioda, iznosi 0,07 KM sa uključenim PDV-om po SMS poruci.

Uslovi korišćenja SMS Broadcast PRO usluge

  • Pretplatnik se u SMS poruci identifikuje sa alfanumeričkom oznakom koju čine kombinacija barem jednog slova, brojeva i ostalih znakova sa maksimalno 11 ASCII  znakova (Američki standardni kod za razmenu podataka).  Poruke i naziv pošiljaoca moraju biti ispisani latiničnim  pismom bez afrikata (slova č, ć, š, đ), a u broj znakova se ubrajaju i razmaci.
  • Pretplatnik je dužan obezbijediti sve potrebne saglasnosti korisnika, odobrenja i druge akte obavezne za sadržaj i pružanje SMS Broadcast PRO usluge;
  • Pretplatnik je isključivo odgovoran za sadržaj SMS poruka i sve obaveze koje su neposredno ili posredno u vezi sa tim sadržajem;
  • Pretplatnik je dužan omogućiti korisnicima da u bilo koje vrijeme izvrše odjavu primanja SMS poruka. Pretplatnik će na odgovarajući način obavijestiti korisnika o načinu odjave primanja SMS poruka;
  • Pretplatnik preuzima punu odgovornost za rješavanje prigovora korisnika koji se tiču poslanih/primljenih SMS poruka;
  • Pretplatnik je dužan da se prilikom pružanja SMS Broadcast PRO usluge uzdržava od nedozvoljenih radnji i ponašanja, a naročito u smislu distibuiranja velikog broja istovjetnih /ili nezatraženih SMS poruka;
  • Pretplatnik je dužan da SMS Broadcast PRO uslugu pruža korisnicima isključivo u vremenskom periodu od 9:00 do 21:00 h osim u slučaju kada se kumulativno ispune sljedeća dva uslova: da je usluga inicirana nekom radnjom kranjem korisnika i da se radi o  uslugama koje pružaju za potrebe bankarskog poslovanja

Opis i sve detalje SMS broadcast Pro usluge možete preuzeti ovdje

Posebni uslovi pružanja usluge SMS Broadcast Pro dostupni su vam ovdje

Dodatne informacije o usluzi možete dobiti na brojeve telefona: 051/240-222, 051/240-805, 051/492-948, putem e-mail adrese in.usluge@mtel.ba, na adresi: Mtel, Direkcija za marketing i prodaju, Služba za indirektnu prodaju poslovnim korisnicima, ulica Vuka Karadžića br. 2, 78000 Banja Luka ili pozivom korisničkog servisa na broj 0800 50 300.

 

Datum objave: 06-06-2012