Soft Virtual Server

Soft Virtual Server usluga omogućava iznajmljivanje hardverskih resursa. Usluga Vam obezbjeđuje virtuelni server i njegovo povezivanje prema Internetu. Vaš virtuelni server je vidljiv na Internetu i možete mu pristupiti u svakom trenutku, sa bilo koje tačke na Internetu.

Virtuelni server se kreira sa Linux OS na bazi zakupa RAM memorije, prostora na disku i potrebnog bandwidth-a. Bandwidth predstavlja maksimalnu količinu podataka koja se može prenijeti u određenom vremenskom intervalu preko određenog linka.

Virtuelni server je dio virtuelne platforme smještene u m:tel Data center-u, čija iskoristivost i fleksibilnost čine uslugu prilagodljivom Vašim potrebama. Soft Virtual Server usluga  Vam omogućava pristup i administraciju softvera koji možete koristiti za svoje potrebe (npr. serveri raznih namjena - File, Web, mail, ftp, database itd.) uz dodjeljivanje resursa našeg hardvera (procesorska snaga, memorija, prostor na diskovima, IP adrese).

Na virtuelnom serveru postoji mogućnost da instalirate aplikacije po svojoj želji.

Usluga je dostupna u dole navedenom paketu uz mogućnost dokupljivanja dodatnih resursa – prostor na disku, radna memorija i bandwidth.

Cijena mjesečne pretplate za korišćenje usluge:

Usluga Soft Virtual Server obuhvata: Mjesečna pretplata
Disk prostor veličine 10 GB
Radna memorija (RAM) veličine 512 MB
Bandwidth 1 Mb/s
58, 50 KM
*Cijena je izražena sa uračunatim PDV-om.

U okviru usluge korisnik dobija jednu fiksnu IP adresu, predinstaliran Linux OS i odgovarajuću procesorsku snagu.

Cijene za korišćenje dodatnih resursa u okviru usluge:

Dodatni resursi Soft Virtual Server usluge Mjesečna naknada*
Dodatni prostor na hard disku – 5 GB 17,55 KM
Dodatna radna memorija – 512 MB 35,10 KM
Dodatni bandwidth – 1 Mb/s 35,10 KM
*Cijene su izražene sa uračunatim PDV-om.

U okviru usluge korisnicima je omogućeno:

 • 24x7 administrativni pristup putem kontrolnog web panela sa bilo koje pristupne tačke na Internetu,
 • mogućnost SSH pristupa,
 • firewall zaštita,
 • kreiranje kompletnih i inkrementalnih backup - a virtuelnih servera,
 • tehnička podrška telefonom u radnom vremenu od 08 - 16h, Help desk i e - mail podrška,
 • UPS i agregatsko napajanje servera na kojima korisnik hostuje svoju prezentaciju,
 • mogućnost predinstalacije dodatnih aplikacija.

Administracija usluge

m:tel će za korišćenje Usluge, u dogovoru sa korisnikom usluge, kreirati jedinstven username (korisničko ime) i password (lozinku) za pristup usluzi.

Uslovi tarifiranja za korišćenje usluge:

 • Mjesečna pretplata se fakturiše početkom mjeseca za prethodni obračunski mjesec (period).
 • Mjesečna pretplata za korišćenje usluge u kalendarskom mjesecu (obračunskom periodu) u kojem je došlo do aktiviranja usluge, odnosno u kojem je došlo do prestanka pružanja usluge se obračunava po formuli N x (MP / 30) , gdje je N – broj dana korišćenja usluge u obračunskom periodu, a MP - mjesečna pretplata.
 • Korisnik Usluge ima mogućnost korišćenja dodatnih resursa, koji se dodatno obračunavaju i naplaćuju kako slijedi:
 • mjesečna naknada za korišćenje dodatnih resursa se fakturiše početkom mjeseca za prethodni obračunski mjesec (period) ,
 • mjesečna naknada za korišćenje dodatnih resursa u kalendarskom mjesecu (obračunskom periodu) u kojem je došlo do aktiviranja dodatnih resursa, odnosno u kojem je došlo do deaktiviranja istih, se obračunava po formuli N x (MN / 30) , gdje je N – broj dana korišćenja dodatnih resursa u obračunskom periodu, a MN - mjesečna naknada.

Testni period i trajanje ugovornog odnosa

m:tel će svim korisnicima koji podnesu zahtjev za korišćenje usluge, omogućiti testno korišćenje usluge na period od 30 dana od dana aktivacije usluge, bez obaveze plaćanja novčanih naknada za korišćenje usluge u toku testnog perioda.

U testnom periodu korisniku se na korišćenje dodjeljuju hardverski resursi određeni uslugom  i mogućnost aktivacije dodatnih resursa.

Po isteku testnog perioda korisnik zaključuje Ugovor o korišćenju usluge sa minimalnim periodom trajanja ugovora od 12 mjeseci.

Korisnici koji prije isteka minimalnog perioda trajanja ugovora otkažu ugovor ili ugovor bude raskinut njihovom krivicom, biće dužni platiti odustanicu u visini punog iznosa mjesečnih pretplata do isteka minimalnog perioda trajanja Ugovora o korišćenju usluge.

Datum objave: 06-02-2013