Strani operatori

m:tel na međunarodnom tržištu nudi visokokvalitetne telekomunikacione usluge koristeći poznate tehnologije (TDM, Ethernet, MPLS).
POP u Frankfurtu nam omogućava interkonekciju sa stranim operatorima širom svijeta.

Pružanjem usluga terminiranja saobraćaja kako u fiksne i mobilne mreže unutar Bosne i Hercegovine tako i u fiksne i mobilne mreže mnogih međunarodnih operatora, te nudeći tranzitne kapacitete, usluge međunarodnog iznajmljenog privatnog kola i E-vodova uz One Stop Shopping proceduru, m:tel nastoji da ispuni zahtjeve globalnog  telekomunikacionog tržišta. 


Kontakt:

Služba za veleprodaju na međunarodnom tržištu i roming
Vuka Karadžića 2
78000 Banja Luka
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 51 490 048
Fax: +387 51 217 995

Email: carrier.relations@mtel.ba

Datum objave: 21-03-2012