Kombinuj Student

Za studente koji žele potpunu kontrolu i fleksibilnost troškova, tu je novi tarifni model – Kombinuj Student.

Paket Pretplata Dopuna prepaid računa
Kombinujudent Flex/Flat 10 KM 15 KM

Ovaj tarifni model uključuje mjesečnu pretplatu od 10 KM i bonus u iznosu od 5 KM što znači da ukupna mjesečna dopuna prepaid korisničkog računa iznosi 15 KM.

Račun se sistemski dopunjava posljednji dan u mjesecu sa 15 KM i važi do naredne dopune. Prvog dana u mjesecu izdaje se račun za mjesečnu pretplatu u iznosu 10 KM. Nepotrošeni iznos na prepaid računu se prenosi u naredni mjesec. Dopunjeni iznos od 15 KM, možete iskoristiti na sve vrste saobraćaja:

Usluga Kombinuj Flex Kombinuj Flat
Prema m:tel mobilnoj mreži 0.17 0.20
Prema m:tel fiksnoj mreži 0.17 0.17
Prema ostalim fiksnim mrežama u BiH 0.22 0.20
Prema ostalim mobilnim mrežama i BiH 0.22 0.20
Prema Friends & Familiy broju 0.06 0.06
SMS u m:tel mreži i ka mobilnim mrežama 0.08 0.08
SMS međunarodna Zoni Ia 0.08 0.08
SMS ostale međunarodne zone (KM/poruka) 0.14 0.14
MMS sve mreže u BiH (KM/poruka) 0.09 0.09
Prenos podataka (KM/MB) 0.30 0.30
Inicijalni bonus mobilni internet 400 MB 400 MB
U cijene nije uračunat PDV. Tarifni interval za oba tarifna modela iznosi 60+1sekunda.

Kao korisnik tarifnog modela Kombinuj Student možete dopuniti svoj prepaid račun kao i ostali prepaid korisnici.

Prilikom zaključivanja pretplatničkog ugovora za korišćenje tarifnog modela Kombinuj Student plaćate priključak po cijeni koja je jednaka visini mjesečne pretplate (10 KM).

Korisnici tarifnog modela Kombinuj Student mogu postati svi punoljetni studenti, državljani BiH, koji posjeduju važeći Indeks i koji nemaju navršenih 30 godina života. Korisnici tarifnog modela, koji navrše 30 godina života, bez obzira da li su u obavezi minimalnog perioda trajanja ugovora ili ne, biće automatski prebačeni na tarifni model Kombiniuj  10 Flex/Flat, bez naknade.

Zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa za Kombinuj Student možete podnijeti uz važeći Indeks i ličnu kartu na uvid, u prodajnom mjestu m:tel-a. Stranim državljanima nije moguće da zasnuju pretplatnički odnos uz kupovinu mobilnog telefona. 

Prelasci na druge tarifne modele

Korisnici tarifnog modela Kombinuj Student mogu besplatno da izvrše promjenu tarifnog modela na tarifni model Kombinuj 10 Flex/ Flat, a prelazak na prepaid uslugu vršiće se po cijenama i uslovima definisanim važećim Cjenovnikom za tarifni model Kombinuj 10 Flex/Flat.

  • Postojeći postpaid korisnici imaju pravo promjene tarifnog modela na tarifni model Kombinuj Student, uz plaćanje naknade za promjenu tarifnog modela u visini mjesečne pretplate tarifnog modela KOMBINUJ Student.
  • Postojeći postpaid korisnici, koji su u obavezi minimalnog perioda trajanja ugovora po osnovu kupovine mobilnog telefona nemaju pravo promjene tarifnog modela na tarifni model Kombinuj  Student.
  • Postojeći prepaid korisnici imaju pravo prelaska na tarifni model Kombinuj Student, uz plaćanje naknade za prelazak u visini mjesečne pretplate za „Kombinuj Student” tarifni model.

Postojeći korisnici tarifnog modela ISIC KOMBINUJ biće migrirani na tarifni model Kombinuj Student ukoliko ispunjavaju uslove za zasnivanje pretplatničkog odnosa, a ukoliko ne ispunjavaju uslove, biće automatski migrirani na tarifni model KOMBINUJ 10 Flex/Flat, bez naknade.

Za više informacija pozovite besplatni korisnički servis 066 10 10 10

Datum objave: 26-03-2015