Total Group profili

Tarifni modeli „m:biz“, „BEZ LIMITA – FLEX”, „BEZ LIMITA – FLAT”, “FLEX PLUS”, “FLAT PLUS” i „Flat 1“ omogućavaju ovlašćenom licu da dodijeli skup ovlašćenja za svakog člana poslovne (VPN) grupe, putem  izabranog profila:

 • Profil 1+ je profil koji omogućava ostalim članovima grupe pozivanje ka ovom broju po pogodnostima koje omogućava TOTAL GROUP usluga, dok broj kojem je dodjeljen profil 1+ nema pogodnosti u odlaznom saobraćaju ka članovima grupe. Ovaj profil može biti dodijeljen bilo kojem broju iz mobilne mreže Mtela i fiksne mreže bilo kojeg operatora u Bosni i Hercegovini. Broju iz mobilne mreže Mtela kome je dodijeljen profil 1+ omogućeno je samo primanje poziva, a ukoliko je profil 1+ dodijeljen broju iz fiksne mreže ovaj broj ima mogućnost odlaznih poziva i korišćenja drugih usluga u skladu sa uslovima i cijenama operatora kome pripadaju. Unutar jedne poslovne grupe moguće je imati maksimalno dva korisnika fiksnih mreža drugih operatera u Bosni i Hercegovini kojima je dodijeljen Profil 1+
   
 • Profil 2+ je profil kojem je omogućeno da ostvaruje pozive i SMS samo unutar sopstvene poslovne grupe i može biti dodijeljen samo brojevima iz mobilne mreže Mtela.
   
 • Profil 3+ je profil kojem je omogućeno da ostvaruje pozive unutar sopstvene poslovne grupe, mobilne i fiksne mreže Mtela, da ostvaruje SMS unutar sopstvene grupe, prema mobilnoj mreži Mtela i može biti dodijeljen samo brojevima iz mobilne mreže Mtela
   
 • Profil 4+ je profil kojem je omogućeno da ostvaruje pozive unutar sopstvene poslovne grupe, mobilnih i fiksnih mreža u BiH, da ostvaruje SMS unutar sopstvene poslovne grupe, te prema mobilnim mrežama u BiH i može biti dodijeljen samo brojevima iz Mtel mobilne mreže
   
 • Profil 5+ je profil kojem je omogućeno da ostvaruje pozive unutar sopstvene poslovne grupe, te mobilnih i fiksnih mreža u BiH, Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj, da ostvaruje SMS unutar sopstvene poslovne grupe, te prema mobilnim mrežama u BiH, Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj i može biti dodijeljen samo brojevima iz Mtel mobilne mreže
   
 • Profil 6+ je profil koji nema ograničenja za govorni i SMS saobraćaj i može biti dodijeljen samo brojevima iz mobilne mreže Mtela, te koji ima mogućnost korišćenja usluga MMS, VAS SMS/MMS, mobilni internet i roaming.

Korisnicima tarifnih modela „m:biz“, „BEZ LIMITA – FLEX” i „BEZ LIMITA – FLAT” kojima je dodijeljen profil 2+, bonus će biti iskazan isključivo na privatnom računu.

Korisnicima tarifnih modela „m:biz“, „BEZ LIMITA – FLEX” i „BEZ LIMITA – FLAT” kojima je dodijeljen profil 3+, profil 4+, profil 5+ i profil 6+, bonus će biti iskazan isključivo na računu nosioca poslovne grupe.

Korisnicima tarifnih modela „m:biz“ (izuzev tarifnog modela “Start 50+”), „BEZ LIMITA – FLEX” (izuzev tarifnog modela „BEZ LIMITA – FLEX 7“) i „BEZ LIMITA – FLAT” je omogućeno korišćenje mobilnog interneta nezavisno od profila koji su izabrali.

Datum objave: 31-01-2017