VAS SMS/MMS usluga sa dodatnom vrijednošću

m:tel VAS SMS/MMS servisi namjenjeni su poslovnim korisnicima (Service/Content provider), koji imaju potrebu uspostavljanja neposrednog odnosa sa svojim korisnicima putem SMS/MMS servisa.

VAS SMS (SMS Vallue Added Service) servis baziran je na klasičnim SMS ili MMS porukama sa širokim spektrom informativnog, edukativnog i zabavnog sadržaja.
Ponudom VAS SMS/MMS servisa m:tel otvara mogućnost poslovne saradnje sa svim zainteresovanim, pravnim licima.
Servis omogućava jednostavnu, internu i eksternu dvosmjernu komunikaciju sa zaposlenicima i klijentima (korisnicima), putem SMS ili MMS poruka.
VAS SMS/MMS kao komunikacijski kanal zbog svog sve različitijeg načina korišćenja, postao je zanimljiv i tražen kanal, naročito kompanijama koje se bave izradom aplikacija za mobilne telefone i davaoce različitih usluga/sadržaja;

 • Kvizovi, nagradne igre, glasanje, ankete,
 • Oglasi i direktni marketing
 • Vijesti, sportski rezultati
 • Ispitivanje javnog mjenja i tržišta
 • Stanje i promjene na bankovnim računima
 • Animacije, igrice, horoskop
 • Chat

Servis je moguće realizovati korišćenjem kratkih, slobodnih brojeva iz opsega 065 12XX i 065 13XX i ili korišćenjem telefonskih brojeva sa karakterističnim negeografskim kodom 091 XXX XXX.

Uslovi za korišćenje VAS SMS/MMS servisa

Da biste postali korisnik VAS SMS/MMS servisa, odnosno potpisali ugovor i ostvarili poslovnu sardnju sa m:tel-om potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- Rješenje o upisu u sudski registar
- Jedinstven identifikacioni broj
- Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Dozvolu za pružanje VAS SMS/MMS usluge izdatu od strane Ministarstva saobraćaja i veza RS
- Dozvolu za pružanje VAS SMS/MMS usluge izdate od strane RAK-a ukoliko se planira aktivirati broj RAK numeracije 091 xxx xxx.

Zahtjev za uvođenje VAS SMS/MMS servisa u pdf formatu

SMS/MMS Premium rate

Usluga SMS/MMS Premium rate bazirana je na dvosmijernoj komunikaciji.

Korisnik šalje inicijalni SMS po cijeni od 0,09 KM (inicijalni MMS se naplaćuje prema važećem cjenovniku u skladu sa izabranim tarifnim modelom), kojim je obavio glasanje za pjesmu, poslao odgovor na pitanje i slično. Nakon toga korisnik dobija povratnu poruku, npr. “Hvala što ste glasali...”, čija cijena zavisi od izbora ponuđenih kategorija. Detaljan pregled kategorija sa važećim cjenovnikom prikazan je u tabeli.
m:tel i servis provajder sklapaju ugovor o korišćenju usluge kojom se definišu međusobni odnosi, prava i obaveze obe ugovorne strane kao i model podijele prihoda.

Cjenovnik usluge

1.  kratki brojevi iz opsega 065 12XX i 065 13XX

 • pristup usluzi jednokratno, po broju ..............................................351,00 KM (sa PDV-om).
 • naknada za iznajmljivanje, godišnje……………….......................234,00 KM( sa PDV-om).


Cijene za krajnjeg korisnika usluge:

 
Kategorija
Event Premium Rate (KM)
Cijene su sa uračunatim PDV-om. U cijeni nije sadržan iznos inicijalne poruke.
Napominjemo da je prva kategorija besplatna za krajnjeg korisnika, a sve troškove VAS SMS/MMS Premium rate usluge naplaćuju se Operatoru usluge po cijenama za korišćenje Broadcast SMS usluge.
  Kategorija 1*
0.00
Kategorija 2
0.03
Kategorija 3
0.05
Kategorija 4
0.09
Kategorija 5
0.11
Kategorija 6
0.13
Kategorija 7
0.16
Kategorija 8
0.22
Kategorija 9
0.30
Kategorija 10
0.40
Kategorija 11
0.50
Kategorija 12
0.55
Kategorija 13
0.80
Kategorija 14
0.88
Kategorija 15
0.90
Kategorija 16
1.00
Kategorija 17
1.10
Kategorija 18
1.21
Kategorija 19
1.65
Kategorija 20
2.00
Kategorija 21
2.20
Kategorija 22
3.00
Kategorija 23
4.00
Kategorija 24 5.00
Kategorija 25
6.00
Kategorija 26 6.60
Kategorija 27 7.00
Kategorija 28 8.00
Kategorija 29 9.00
Kategorija 30 10.00
 
Kategorija
Event Premium Rate (KM)
U kategorijama od 1a do 30a cijene sadrže PDV. U cijeni nije sadržan iznos inicijalne poruke.
Napominjemo da je prva kategorija besplatna za krajnjeg korisnika, a sve troškove VAS SMS/MMS Premium rate usluge naplaćuju se Operatoru usluge po cijenama za korišćenje Broadcast SMS usluge.
  Kategorija 1a
0.00
Kategorija 2a
0.04
Kategorija 3a
0.06
Kategorija 4a
0.11
Kategorija 5a
0.13
Kategorija 6a
0.15
Kategorija 7a
0.19
Kategorija 8a
0.26
Kategorija 9a
0.35
Kategorija 10a
0.47
Kategorija 11a
0.59
Kategorija 12a
0.64
Kategorija 13a
0.93
Kategorija 14a
1.03
Kategorija 15a
1.05
Kategorija 16a
1.17
Kategorija 17a
1.29
Kategorija 18a
1.42
Kategorija 19a
1.93
Kategorija 20a
2.34
Kategorija 21a
2.57
Kategorija 22a
3.51
Kategorija 23a
4.68
Kategorija 24a 5.85
Kategorija 25a
7.02
Kategorija 26a 7.72
Kategorija 27a 8.19
Kategorija 28a 9.36
Kategorija 29a 10.53
Kategorija 30a 11.70

2.  negeografski brojevi iz opsega 091 XXX XXX

 • pristup usluzi jednokratno, po broju ........................585,00 KM(sa PDV-om)
   

Cijene za krajnjeg korisnika usluge:

 
Redni broj
Tarifna cifra "Z"
Cijena poruke (VAS SMS)
Cijene sadrže PDV. U cijeni je sadržan iznos inicijalne poruke.
  1.*
0
0.00 KM
2.
1
0.12 KM
3.
2
0.23 KM
4.
3
0.41 KM
5.
4
0.59 KM
6.
5
0.94 KM
7.
6
1.40 KM
8.
7
1.87 KM
9.
8
2.34 KM
10.
9
3.51 KM

*Napomena 1: Pod rednim brojem 1* (tarifni znak ”0”) predviđene su besplatne kratke poruke za korisnike usluge, a troškove slanja ovih poruka snosi servis provajder.
 

Dodatne informacije o usluzi možete dobiti na brojeve telefona: 051/240-222, 051/240-805, 051/492-948, putem e-mail adrese in.usluge@mtel.ba, na adresi: Mtel, Direkcija za marketing i prodaju, Služba za indirektnu prodaju poslovnim korisnicima, ulica Vuka Karadžića br. 2, 78000 Banja Luka ili pozivom korisničkog servisa na broj 0800 50 300.

 

Datum objave: 21-03-2012